Kreisā mala
Labā mala
Foto: Konkursa "Latvijas valsts mežu stipendija mākslā" apbalvošana
Vakar apbalvošanas pasākumā pirmo "Latvijas valsts mežu stipendija mākslā" ieguva Zoja Golubeva par darbu "Meža sirds", Laura Veļai tika piešķirta simpātijas balva, savukārt Eduards Dubrovskis, Agnese Kaupere, Kristaps Priede, Anna Pommere, Ansis Rozentāls, Kristīne Kutepova, Anna Pabērza, Ella Mežule, Madara Kvēpa saņēma LVM atzinības rakstus. Apsveicam! 
Atsaucība konkursā bia ļoti liela - dalību konkursa pieteica 45 studenti ar 61 darbu. Konkursa žūrija, kurā ietilpa trīs AS “Latvijas valsts meži” pārstāvji, kā arī akadēmijas rektors prof. Kristaps Zariņš, asoc. prof. Andris Vītoliņš un glezniecības katedras prof. Aleksejs Naumovs izvirzīja 11 finālistus, kuru darbi līdz 30. novembrim bija apskatāmi izstādē LVM biroja.

Stipendiju konkursu AS “Latvijas valsts meži” rīko pirmo gadu sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Stipendijas mērķis ir veicināt akadēmijas studentu vidū izpratni par mežu kā Latvijas lielāko atjaunojamo resursu, kas nemitīgi aug. Konkursa tēmas “Mežs aug” ietvaros studentiem bija jāsaista jaunrade ar jaunaudzi. Vairāk informācijas šeit.
Komentāri