Kreisā mala
Labā mala
Uzmanību tiem reflektantiem, kuri jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem!
Atgādinām, ka Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka:

(2) Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. PAR VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM VIENLAIKUS VAR STUDĒT TIKAI VIENĀ STUDIJU PROGRAMMĀ.

Gadījumā, ja reflektants ir izturējis konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijā bakalaura programmā un jau studē kādā no Latvijas augstskolām arī par valsts budžeta līdzekļiem, tad LIKUMS NOSAKA, KA TURPINĀT STUDĒT VAR TIKAI VIENĀ AUGSTSKOLĀ un vienā programmā!!!

Komentāri