Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz Mākslas vēstures institūta trijām vadošā pētnieka amata vietām
Prasības vadošā pētnieka amata pretendentam/ei:
atbilstība nolikumam „Par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā”,
doktora grāds mākslas zinātnē,
specializācija un pieredze 17. gadsimta arhitektūras un vizuālās mākslas pētniecībā (1 vieta),
19. gadsimta arhitektūras un vizuālās mākslas pētniecībā (1 vieta),
19. gadsimta otrās un 20. gadsimta pirmās puses vizuālās mākslas pētniecībā (1 vieta);
pieredze pētniecības un izdevējdarbības projektu vadīšanā; vismaz divu svešvalodu zināšanas.
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz Mākslas vēstures institūta direktora amata vietu

Prasības direktora/es amata pretendentam/ei:
– augstākā izglītība (doktora zinātniskais grāds tiek vērtēts kā priekšrocība);
– zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs ne mazāks par 5 gadiem;
– administratīvā darba pieredze un pieredze zinātnisko projektu vadīšanā;
– vismaz divu svešvalodu zināšanas;
– zinātniskā darba pieredze (zināšanas mākslas zinātnē, vizuālās mākslas un kultūras teorijā tiek vērtētas kā priekšrocība);

Pretendentam/ei, mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, jāiesniedz LMA Personāldaļā rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā, dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus, dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae),  izstrādāta  institūta vadības un attīstības stratēģijas koncepciju, ņemot vērā institūcijas zinātniskās darbības kvalitatīvos rādītājus;

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā)
(darba dienās) no pulksten 10.00 līdz 15.00
Informācija pa tālruni: 67321892
Komentāri