Kreisā mala
Labā mala
Noslēguma darba noteikumi
Ir izstrādāti vienoti noteikumi Bakalaura un Maģistra programmu noslēguma darbu teorētiskās daļas izstrādāšanai un iesniegšanai.
Komentāri