Kreisā mala
Labā mala
Mākslas akadēmijā promocijas darbu aistāvēs Katrīna Teivāne-Korpa
2016. gada 15. decembrī pl.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, 10. telpā Katrīna Teivāne-Korpa doktora zinātniskā  grāda mākslas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu  „Fotomākslas attīstība Latvijā un Roberta Johansona (1877-1959) radošā darbība.”
Recenzenti: profesors Jānis Kalnačs  (Dr.art.), Vidzemes augstskola; vadošā pētniece Stella Pelše (Dr. art.), Mākslas vēstures institūts; profesore Inga Pērkone-Redoviča  (Dr.art), Latvijas Kultūras akadēmija. Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LMA bibliotēkā (Rīgā, Kalpaka bulv. 13) un šeit.
Komentāri