Kreisā mala
Labā mala
VIDEO: Diskusija "Vārdi un attēli: mūsdienu cilvēks starp tekstuālo un vizuālo diskursu" Latvijas Mākslas akadēmijā
2016. gada 18. februārī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) jaunajā korpusā notika diskusija par tekstuālā un vizuālā diskursa savstarpējām attiecībām mūsdienu aktualitāšu kontekstā mākslā, kultūrā un politikā. Diskusijā piedalījās LMA profesors Dr. art. Andris Teikmanis un Latvijas Universitātes profesors Dr. phil. Igors Šuvajevs.
Komentāri