Kreisā mala
Labā mala
Ivars Heinrihsons
Profesors
E-pasts: ivars.heinrihsons@lma.lv

Dzimis 1945. gadā


Izglītība:

1992            Latvijas Māksla akadēmija, maģistra grāds mākslas zinātnē;
1971-1973    LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļa - mākslinieka gleznotāja, pedagoga kvalifikācija;
1964-1971    LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļa;
1957-1964    Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola.

Papildizglītība:
1985 stažēšanās Pedagoģijas fakultātē, Latvijas Valsts universitātē
1981 stažēšanās Pedagoģijas fakultātē, Viļņas Mākslas institūts
1975 Kvalifikācijas kursi I.Repina Mākslas institūtā


Profesionālā pieredze:

2008 līdz šim LMA Glezniecības katedras vadītājs
2008 līdz šim LMA Vizuālās mākslas nodaļas vadītājs
2000 līdz šim    Latvijas Mākslas akadēmijas konceptuālās glezniecības meistardarbnīcas vadītājs;
1998 līdz šim    Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības katedras profesors;
1998 līdz šim    Latvijas Mākslas akadēmijas profesors konceptuālajā glezniecībā vizuāli plastisko mākslu virzienā;
1994                Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Mākslas zinātnes katedrā;
1992                Latvijas Mākslas akadēmijas docents;
1975 līdz šim    Latvijas Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursu pasneidzējs;
1973                LPSR Valsts Mākslas akadēmijas lektors/vecākais pasniedzējs Pedagoģijas katedrā.