Kreisā mala
Labā mala
Jānis Taurens
Asociētais profesos
Pasniedz estētiku, filozofiju, konceptuālismu un modernismu
E-pasts: janis.taurens@lma.lv