Kreisā mala
Labā mala
Maģistra darba atskaites lapa mākslas zinātnes maģistrantiem
Lasot tālāk, atrodama maģistra darba atskaites lapa. Forma jāaizpilda tikai Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares maģistrantiem.
Lejupielādējams Word dokuments: