Kreisā mala
Labā mala
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs
Profesors Aigars Bikše
Mob. tel.: +371 29469320
E-pasts: aigars.bikse@lma.lv