Kreisā mala
Labā mala
Vizuālās mākslas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs
Asociētais profesors Andris Vītoliņš
Mob. tel.: +371 29276671
E-pasts: andris.vitolins@lma.lv