Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas paziņojums
Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas paziņojums par atbalstu Latvijas Republikas kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes darba turpināšanai.
A. god. V. Dombrovska kungam
LR Ministru prezidentam


Rīgā, 2013. gada 10. septembrī
Latvijas Mākslas augstskolu asociācija

Par atbalstu Latvijas Republikas kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes
darba turpināšanai
 

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija, kas apvieno trīs mākslas augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju, uzskata, ka Latvijas Republikas kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende ir sevi apliecinājusi kultūras politikas un kultūrizglītības pārvaldības jomā.

Ar ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes atbalstu kultūra ir ieņēmusi būtisku lomu Nacionālajā attīstības plānā, uzsverot kultūras kapitāla nozīmi radošā sabiedrībā, nepieciešamību nodrošināt kultūras kapitāla resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī radošo industriju lomu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Pateicoties ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes pamudinājumam, ir tapušas kultūras un mākslas nozaru stratēģijas. Īpaši svarīgs no kultūrizglītības nākotnes viedokļa ir izstrādātais kultūrpolitikas pamatnostādņu dokuments „Radošā Latvija”, kurā pirmo reizi Latvijas Republikas vēsturē politikas plānošanas dokumenta ietvaros ir identificētas izglītības, radošuma un kultūrizglītības attiecības, kā arī iezīmēta visu līmeņu kultūrizglītības attīstība. Šo veikumu ir grūti pārvērtēt, līdz ar to Latvijas Mākslas augstskolu asociācija uzskata, ka nav pamata pieprasīt Latvijas Republikas kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes demisiju un pauž atbalstu ministres iesāktā darba turpināšanai.

Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas vārdā

Prof. Jānis Siliņš
Latvijas Kultūras akadēmijas rektors

Prof. Aleksejs Naumovs
Latvijas Mākslas akadēmijas rektors

Prof. Artis Sīmanis
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors
Komentāri
assa [ 15:52 28.02.2017. assa ]
[url=https://downloadandbehappy.full-design.com]Download And Be Happy[/url]
assa [ 15:52 28.02.2017. assa ]
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
Download And Be Happy