Kreisā mala
Labā mala
Prorektors studiju un zinātniskajā darbā
Profesors Dr. art. Andris Teikmanis
Tel.: +371 67332202
Mob. tel.: +371 29995098
E-pasts: andris.teikmanis@lma.lv
"Par savas darbības galveno mērķi uzskatu nepieciešamību nostiprināt mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību, aktualizējot jaunrades, pētniecības un vērtēšanas procesu saistīto nozīmi mākslās, dizainā un vizuālajā kultūrā."