Kreisā mala
Labā mala
Nesen aiztāvētie promocijas darbi
Mākslas doktora grāda iegūšanai Akadēmijā ir iztrādāti vairāki pētījumi.
Agnese BERGHOLDE. Rīgas Doma viduslaiku būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā. 2011. gads

Ginta GERHARDE-UPENIECE. Tēlotājas mākslas dzīve un Latvijas valsts. (1918-1940). 2011. gads

Kristīne ĀBELE. Johans Valters 1869-1932. 2011. gads

Daina LĀCE. Rīgas pilsētas arhitekts un pilsētas būvmeistars Johans Daniels Felsko (1813 - 1902). 2010. gads

Anna ANCĀNE. Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gs. otrajā pusē. 2010. gads

Andris TEIKMANIS. Mākslas un politikas attiecību semiotika - Vizuālo un verbālo vēstījumu mijiedarbība Latvijas padomju perioda glezniecībā. 2010. gads

Silvija GROSA. Jūgendstila perioda plastiskais un gleznieciskais dekors Rīgas 19. gs. un 20. gs. mijas arhitektūrā. 2009. gads

Kristīne OGLE. Societa Jesu ieguldījums Latvijas arhitektūras un tēlotājas mākslas mantojumā. 2007. gads

Dace LAMBERGA. Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20.gs. sākumā. 2007. gads

Aija DRUVASKALNE-URDZE. Krāsas un skaņas sintēze vizuālās mākslas pedagoģijā. 2005. gads

Stella PELŠE. Latviešu mākslas teorijas vēsture. Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā. 1900-1940. 2004. gads

Ilona AUDERE. Stikla glezniecība Latvijā. 2004. gads