Kreisā mala
Labā mala
Diplomdarbu aizstāvēšana 2011. gada 1. jūnijā
1. jūnijā Bakalaura diplomdarbus aizstāv Grafikas, Restaurācijas un Vizuālās Mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozaru studenti!
MĀKSLAS ZINĀTNES NODAĻAS
BAKALAURA DARBU AIZSTĀVĒŠANA
1.06.2011. plkst.10.00

1. Freimane Baiba. Valsts elektroniskās fabrikas radiouztvērēju dizains 1932-1941.
Vadītāja - mag. art. I.Veinberga
Recenzente - mag. art. A.Freimane
2. Cimdiņa Monta. Ainavas žanra raksturīgākās iezīmes Latvijas iespiedgrafikā (20.gs. 20.-30.gadi)
Vadītāja - doc. L.Reihmane
Recenzente - doc. K.Ogle
3. Dorofejevs Eduards. Latvijas akvareļglezniecība 20.gs. 2.pusē.
Vadītāja - asoc.prof. S.Grosa
Recenzente - mag. art. A.Dzalbe
4. Medne Diāna. Latvijas agrīnās fotomākslas saistība ar tradicionālajiem vizuālās mākslas medijiem 20. gs. sākumā.
Vadītājs - prof. E.Kļaviņš
Recenzente - mag. art. I.Lejasmeijere
5. Šnepste Ieva. Ķemeru parka ansambļa vēsturiskā attīstība.
Vadītājs - doc. R.Pētersons
Recenzents - prof. O.Spārītis
6. Tretjakova Terēze. Latvijas ainava Bruno Alsiņa melnbaltajā fotogrāfijā no 1960. līdz 1985.gadam.
Vadītāja - mag. art. A.Tīfentāle
Recenzente - mag. art. I.Lejasmeijere
7. Zemīte Liene. Valsts prezidenta rezidence Rīgas pilī: interjera izveides principi.
Vadītāja - doc. K.Ogle
Recenzents - doc. R.Pētersons

GRAFIKAS APAKŠNOZARES DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA
2011. gada 1. jūnijā plkst. 11.00 Ūnijas ielā 8
DIPLOMANDI

1. LINDA ROMANOVSKA
Virpulis. 8 darbi: 67x97cm (katrs), papīrs, sietspiede; 1 video (animācija) 1min.
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Juris Petraškevičs

2. JEĻENA PETROVA
Avīze. 3 darbi: 100x70 cm (katrs), litogrāfija, sietspiede, papīrs
Bakalaura darba vadītājs: doc. Anatolijs Šandurovs

3. JEVGĒNIJA DOROŠENKO
Stigma. 12 darbi: 60x60 cm (katrs), sausā adata, papīrs
Bakalaura darba vadītājs: docents Kristaps Ģelzis

4. BAIBA KALNIŅA
Sarkangalvīte un vilks. Grāmata. 23x19 cm, papīrs, 24 lpp.
Bakalaura darba vadītājs: prof. Valdis Villerušs

5. ZANE BLUĶE
Kaleidoskops. 4 darbu sērija: 200x120 cm (katrs), digitālā druka, papīrs
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Juris Petraškevičs

6. KRISTĪNE LASMANE
Membrāna. 14 litogrāfijas darbu sērija: 92x64 cm (2 gab.), 64x46 cm (7 gab.), 47x37 cm (5 gab.), papīrs un animācija (autortehnika, papīrs, skavas, grafīts, ogle)
Bakalaura darba vadītājs: asoc. prof. Juris Petraškevičs

MĀKSLAS ZINĀTNES NODAĻAS
Restaurācijas APAKŠNOZARES DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA
2011. gada 1. jūnijā plkst. 16.00 Restaurācijas katedrā
DIPLOMANDE

AGNETE RAPA
Piedrujas Romas katoļu baznīcas gleznas ,,Svētais Jāzeps′′ (19.gs. 1.p., a/e, 111,3 x 75,7 cm) restaurācija.
Bakalaura darba vadītāja: docente Gunita Čakare
Bakalaura darba recenzente: Liene Opmane

 

Komentāri