Kreisā mala
Labā mala
SAGATAVOŠANAS KURSI

Latvijas Mākslas akadēmija organizē maksas Sagatavošanas kursus interesentiem un vidusskolu pēdējo klašu audzēkņiem (sākot ar 10. klasi), kuriem ir mākslinieciskas dotības, bet trūkst speciālas sagatavotības.

Mācību programma (trīs mācību gadi) paredz nodarbības zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā atbilstoši Akadēmijas iestājpārbaudījumu saturam. Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursants saņem apliecību par kursu beigšanu. Nodarbību apmeklēšana Sagatavošanas kursos nedod priekšrocības iestājpārbaudījumos Mākslas akadēmijā.

Reģistrācija mācību gadam sākas septembra sākumā. Mācību gads tradicionāli sākas septembra trešajā pirmdienā (2016. gadā 5. septembrī).

Kursu vadītāja - Dagmāra Villeruša, tel.: +371 29205852, e-pasts: lma.kursi@latnet.lv

Sekojiet līdzi kursu jaunumiem Facebook - www.facebook.com/LMAkursi

I Sagatavošanas kursi
1. gads - mācību ilgums 34 nedēļas
- priekšmeti:
zīmēšana - 136 stundas (4 stundas vakarā (4 x 45 min.), katru otro nedēļu);
gleznošana - 136 stundas (4 stundas vakarā, katru otro nedēļu);
kompozīcijas pamati - 68 stundas (katru nedēļu 2 x 45 min.).
- priekšnoteikumi: kursā uzņem bez priekšzināšanām

2. gads - mācību ilgums 34 nedēļas
- priekšmeti:
zīmēšana - 136 stundas (4 stundas vakarā (4 x 45 min.), katru otro nedēļu);
gleznošana - 136 stundas (4 stundas vakarā, katru otro nedēļu);
kompozīcijas pamati - 68 stundas (katru nedēļu 2 x 45 min.).
- priekšnoteikumi: uzņem ar prasmēm un iemaņām 1. gada līmenī.

3. gads - mācību ilgums 34 nedēļas
- priekšmeti:
zīmēšana - 8 stundas nedēļā (296 stundas mācību gadā);
gleznošana - 8 stundas nedēļā (296 stundas mācību gadā);
kompozīcija - 1 stunda nedēļā izvēlētajā specialitātē;
veidošana - 4 stundas nedēļā (attiecīgajām specialitātēm).
- priekšnoteikumi: uzņem ar priekšzināšanām.
II Sagatavošanas kursi mākslas vēsturē
Mācību programma (viens mācību gads) ir atbilstoša iestājpārbaudījumiem mākslas zinātnē bakalaura studiju programmā. Mācību gada ilgums - 34 nedēļas, lekcijas notiek 2 reizes nedēļā.
Priekšmeti:
- latviešu mākslas vēsture - 64 stundas ( 2 x 45 min.);
- aizrobežu mākslas vēsture - 64 stundas (2 x 45 min.).

Par mācību maksu, reģistrāciju un nodarbību sākumu
Noderīga informācija par mācību maksu 2016./2017. mācību gadam, nodarbību sākuma datumu, audzēkņu reģistrāciju u.c.
Lasīt vairāk ...
Pasniedzēji
Lasot tālāk, atradīsiet Latvijas Mākslas akadēmijas Sagatavošanas kursu pasniedzēju portretu galeriju.
Lasīt vairāk ...