Kreisā mala
Labā mala
Guntars Sietiņš
Profesors, katedras vadītājs
Pasniedz dobspieduma tehnikas un kompozīciju.
E-pasts: guntars.sietins@lma.lv
Lasīt vairāk ...
Valdis Villerušs
Emeritus profesors
Pasniedz augstspieduma tehnikas, grāmatu un kompozīciju.
E-pasts: valdis.villeruss@lma.lv
Lasīt vairāk ...
Juris Petraškevičs
Profesors
Pasniedz kompozīciju, burtus un tipogrāfiju.
E-pasts: juris.petraskevics@lma.lv
Lasīt vairāk ...
Aivars Sprūdžs
Asociētais profesors
Pasniedz vara gravīru un mākslinieka grāmatu.
E-pasts: aivars.sprudzs@lma.lv
Kristaps Ģelzis
Asociētais profesors
Pasniedz kompozīciju.
E-pasts: kristaps.gelzis@lma.lv
Lasīt vairāk ...
Anatolijs Šandurovs
Asociētais profesors.
Pasniedz litogrāfiju.
Lasīt vairāk ...
Raitis Šmits
Docents
Pasniedz datorgrafiku.
E-pasts: raitis.smits@lma.lv
Vita Lēnerte
Docente.
Pasniedz dobspieduma tehnikas.
Mārtiņš Lablaiks
Lektors
Pasniedz fotogrāfiju.
Maija Kurševa
Lektore
Pasniedz sietspiedi.
E-pasts: maija.kurseva@lma.lv
Rūta Briede
lektore