Kreisā mala
Labā mala
LMA studentes Laumas Kokorevičas mobilitāte Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijā (0 komentāri)
2015./2016. studiju gada otrajā semestrī studiju mobilitātē uz Bergenas Mākslas un dizaina akadēmiju (BMDA; Norvēģija) devās Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Tekstilmākslas apakšnozares bakalaura studiju programmas 3. kursa studente Lauma Kokoreviča. Mobilitāte tika īstenota ar Eiropas Ekonomiskās zonas/Norvēģijas finanšu instrumenta (EEZ/NFI) atbalstu.
Lasīt vairāk ...
Ieskats Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas pasniedzēju meistardarbnīcu norisē (0 komentāri)
No 2016. gada 29. februāra līdz 4. martam Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) notika digitālās aušanas, auduma apdrukas un krāsošanas darbnīcas, kuras vadīja Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas mācībspēki – Lise Finne (Lise Finne) un Jons Petersens (Jon Pettersen). Darbnīcās piedalījās Tekstilmākslas apakšnozares studenti.
Lasīt vairāk ...
Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas mācībspēku meistardarbnīcas LMA (0 komentāri)
No 2016. gada 29. februāra līdz 4. martam Latvijas Mākslas akadēmijā notiks digitālās aušanas, drukas, krāsošanas darbnīcas, kuras vadīs Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas mācībspēki – Lise Finne (Lise Finne) un Jons Petersens (Jon Pettersen). Darbnīca paredzēta Tekstilmākslas apakšnozares studentiem.
Lasīt vairāk ...
Oslo Nacionālās mākslas akadēmijas zīmēšanas meistardarbnīcas (0 komentāri)
2016. gada 16. un 17. februārī Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) notiks Oslo Nacionālās mākslas akadēmijas pasniedzēju – profesores Tirilas Skroderas (Tiril Schrøder) un lektores Kārenas Disenas (Karen Disen) – zīmēšanas meistardarbnīcas. Aicinām piedalīties Metāla dizaina un Glezniecības apakšnozaru studentus. 
Lasīt vairāk ...
LMA pasniedzēju meistardarbnīcas "Reciklējamo plastmasas atkritumu izmantošana tekstilmākslā" Bergenā (3 komentāri)
2015. gada rudens semestrī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Tekstilmākslas katedras pasniedzējas – katedras vadītāja prof. Ieva Krūmiņa un lektore Irēna Andrejeva – Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijā (BMDA) vadīja meistardarbnīcas "Reciklējamo plastmasas atkritumu izmantošana tekstilmākslā".
Lasīt vairāk ...
Turpinās EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstītais projekts – mobilitātē uz Norvēģiju dosies tekstilmākslas studente Lauma Kokoreviča (0 komentāri)
Projekta „Mobilitātes projekts starp Latvijas un Norvēģijas mākslas un dizaina augstākās izglītības institūcijām”* ietvaros 2015./2016. studiju gada 2. semestrī studiju mobilitāti Bergenas Mākslas un Dizaina akadēmijā īsteno Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Tekstilmākslas apakšnozares 3. kursa bakalaura studiju programmas studente Lauma Kokoreviča. 
Lasīt vairāk ...
LMA studentes Lauras Potašas mobilitāte Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijā (0 komentāri)
2015./2016. studiju gada pirmajā semestrī studiju mobilitātē uz Bergenas Mākslas un dizaina akadēmiju (Norvēģija) devās Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas apakšnozares 4. kursa bakalaura studiju programmas studente Laura Potaša. Mobilitāte tika īstenota ar Eiropas Ekonomiskās zonas/Norvēģijas finanšu instrumenta (EEZ/NFI) atbalstu.
Lasīt vairāk ...
LMA Tekstilmākslas apakšnozares pasniedzēju radošās darbnīcas Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijā (0 komentāri)
No 2015. gada 12. līdz 16. oktobrim Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Tekstilmākslas apakšnozares profesore. Ieva Krūmiņa un lektore Irēna Andrejeva apmeklēs Bergenas Mākslas un dizaina akadēmiju. Mobilitātes mērķis ir iepazīstināt Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas studentus ar aktuālajām inovācijām un tendencēm, kas radītas LMA Tekstilmākslas apakšnozarē.
Lasīt vairāk ...
LMA uzsākts EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstītais projekts (0 komentāri)
2015./2016. studiju gadā Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) īsteno Eiropas Ekonomiskās zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu (EEZ/NFI) atbalstīto projektu, kura ietvaros tiek realizēta sadarbība starp LMA un Norvēģijas mākslas un dizaina augstskolām – Oslo Nacionālo mākslas akadēmiju un Bergenas Mākslas un Dizaina akadēmiju.
Lasīt vairāk ...