Kreisā mala
Labā mala
Par ERASMUS+ programmu

Latvijas Mākslas akadēmija "Erasmus" programmas aktivitātes piedalās kopš 1998. gada: sākotnēji programmā "Socrates Erasmus", no 2007. gada - Mūžizglītības programmā "Erasmus', bet kopš 2014. gada programmā "Erasmus+". Darbojoties programmā "Erasmus", izveidojies ciešs sadarbības tīkls ar daudzām vadošajām mākslas un dizaina augstskolām Eiropā – šobrīd programmas "Erasmus+" ietvaros Latvijas Mākslas akadēmiju saista sadarbības līgumi ar vairāk nekā 100 partneraugstskolām 27 valstīs.

Programma dod Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, mācībspēkiem un personālam vērtīgas studiju un praktizēšanās iespējas, kā arī iedvesmojusi virkni aizrautīgu ārvalstu studentu un mācībspēku viesoties Latvijā un gūt pieredzi tieši Rīgā. Eiropas Savienības izglītības programmas ietvaros Latvijas Mākslas akadēmija jau vairāk nekā 15 gadus veiksmīgi organizē studentu studiju un prakses mobilitātes, kā arī mācībspēku un darbinieku mobilitātes uz "Erasmus+" dalībvalstīm - Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un Turciju, kā arī "Erasmus+" partnervalsti Šveici.

Latvijas Mākslas akadēmijai piešķirta „Erasmus” universitātes harta – Eiropas Komisijas izsniegts dokuments, kas atļauj augstākās izglītības iestādei piedalīties "Erasmus+" programmas aktivitātēs līdz 2020. gadam.

PIC kods: 949253447
Erasmus kods: LV RIGA04
Hartas numurs: 60334-LA-1-2014-1-LV-E4AKA1-ECHE

Programma "Erasmus+" ir pieejama  visiem studiju virzieniem un augstākās izglītības līmeņiem. . Programmas "Erasmus+" studiju un prakses mobilitātes norisinās saskaņā ar „Erasmus” studenta hartu un Latvijas Mākslas akadēmijas programmas "Erasmus+" stipendiju konkursa nolikumu. 

Programma "Erasmus+" tiek īstenota ar Eiropas Komisijas finansējuma un Latvijas Valsts līdzfinansējuma atbalstu.