Kreisā mala
Labā mala
Pārstāvniecība LMA institūcijās

Senatori:
Rūta Freimane (Vizuālās komunikācijas apakšnozare), Beāte Grauduma (Tēlniecības apakšnozare), Haralds Gerts (Tēlniecības apakšnozare), Arvis Kantiševs (Modes mākslas apakšnozare), Anete Krišjanova (Modes mākslas apakšnozare), Anda Miščenko (Modes mākslas apakšnozare), Rasma Pušpure (Metāla dizaina apakšnozare), Ilma Strazdiņa (Keramikas apakšnozare).

Studējošo pārstāvji Latvijas Mākslas akadēmijas stipendiju piešķiršanas komisijā:
Ernests Austriņš (Scenogrāfijas apakšnozare), Beāte Grauduma (Tēlniecības apakšnozare), Arvis Kantiševs (Modes mākslas apakšnozare), Anete Krišjanova (Modes mākslas apakšnozare).