Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas akadēmijas Studentu padomes sastāvs un kontaktinformācija

Latvijas Mākslas akadēmijas Studentu padomes sastāvs (vēlēšanas: 2017. gada 1. februārī):
Studentu padomes priekšsēdētājs
Kristīne Kutepova
Mob. tel.: +371 28818108
E-pasts: kristine.kutepova@lma.lv