Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas akadēmijas Studentu padomes sastāvs un kontaktinformācija

Latvijas Mākslas akadēmijas Studentu padomes sastāvs (vēlēšanas: 2014. gada 21. martā un 8. aprīlī):
Studentu padomes priekšsēdētājs
Arvis Kantiševs
Mob. tel.: +371 22016114
E-pasts: arvis.kantisevs@lma.lv
ĀRLIETU DEPARTAMENTS
KULTŪRAS UN IEKŠLIETU DEPARTAMENTS