Kreisā mala
Labā mala
MECENĀTES INĀRAS TETEREVAS STIPENDIJAS MĀKSLĀ

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus un centīgus Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentus, katrā studiju gadā tiek piešķirtas divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam. Katru stipendiju veido ikmēneša naudas piešķīrums līdz atbilstošās studiju programmas sekmīgai pabeigšanai, studiju radošo braucienu finansēšana stipendijas saņemšanas periodā un grants studenta darbu izstādei/kolekcijai vai publikācijai, pabeidzot studijas LMA.

„Fonda un LMA sadarbības mērķis ir stiprināt augstvērtīgu mākslas izglītības attīstību Latvijā, kā arī veicināt mākslas izglītības starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību. Akadēmijas stiprā puse ir personības, tādēļ ceram, ka Fonda sniegtais atbalsts būtiski sekmēs jaunu izcilību veidošanos mākslas nozarē, kas ar pārliecību un harizmu spēs stiprināt Latvijas kultūras vērtības, saliedēt un stiprināt mūsu sabiedrību,” akcentē mecenāte Ināra Tetereva.

„„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” ir ieguldījums nākotnē – mūsu talantīgajos un daudzsološajos mākslas studentos. Stipendijas, uz kurām pretendēt varēs visu nodaļu bakalaura un maģistra programmu studenti, tās saņēmējiem palīdzēs bruģēt ceļu uz panākumiem un sasniegt savus mērķus. Līdzās tam, ka konkursa rezultātā gūtais atbalsts būs neatsverams atspaids studiju gados, īpaši nozīmīga ir stipendijas sniegtā iespēja gūt aizraujošu pieredzi ārvalstīs, kā arī studiju posma noslēgumā noorganizēt izstādi,” stipendijas sniegtās iespējas komentē LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs.


SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR STIPENDIJU

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” tiek izsludināta reizi gadā, un stipendijām pieteikties var Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, kuri, uzsākot studiju gadu, studē LMA bakalaura programmas 2. un 3. kursā un maģistra programmas 1. kursā. Katru gadu tiek piešķirtas trīs stipendijas: divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam.


Stipendijas pretendentam jāiesniedz sekojoši pieteikuma dokumenti:

Pieteikuma anketa (anketa aizpildāma elektroniski, un tā jānosūta kā pieteikums uz inese.bauge@lma.lv; anketa elektroniskā formātā nav jāparaksta). Parakstīta pieteikuma anketa (oriģināls) kopā ar citiem prasītajiem dokumentiem jāiesniedz LMA Ārlietu un izstāžu daļā (1 . stāvs, 7. kabinets);
CV (Curriculum Vitae);
Sekmju izraksts vai bakalaura diploma pielikuma kopija;
Portfolio (radošās darbības vizuāla prezentācija - līdz 15 darbu attēli vai publikāciju kopijas). Papildus noteiktajiem dokumentiem pretendents var iesniegt arī citus dokumentus, kas, pēc pretendenta ieskatiem, var palīdzēt izvērtēt viņa atbilstību Stipendijas saņēmēja kritērijiem.

Nolikums un pieteikuma anketa lejupielādējami:
STIPENDIJU IEGUVĒJI
2015./2016. STUDIJU GADS
Evija Šaitere
LMA bakalaura programmas Modes mākslas apakšnozares studente
Jaunās mākslinieces interese par mitoloģiju un cilvēka dziļākajiem kultūras slāņiem transformējas cilvēka iekšējo būtību manifestējošā apģērbā. Evija ir drosmīga radošajā darbā, mērķtiecīga un spēj sevi apliecināt starptautiskos konkursos.
Kristīne Kutepova
LMA bakalaura programmas Glezniecības apakšnozare studente
Ja Kristīni jānosauc vienā viņu raksturojošā vārdā, šis vārds būtu “jauda”. Kristīne tiek raksturota kā aktīva, enerģiska un ideju pilnu māksliniece, kuras radošums ļauj strādāt dažādās mākslas nozarēs, kā arī aizraut apkārtējos. Studente apguvusi tekstilmākslu un pašreiz studē glezniecību, spilgti pierādot sevi arī šajā mākslas veidā.
Laima Ūdre
LMA maģistra programmas Modes mākslas apakšnozares studente
Laima ir personība, kas izceļas ar nopietnu, atbildīgu pieeju dotajiem uzdevumiem un izcilām darba spējām. Viņas radītās kolekcijas raksturo vērīga apkārtējo notikumu analīze. Modes dizains jaunās mākslinieces projektos ir ne tikai apģērbs, bet arī idejiska un sociāla komunikācija. Laima rada tēlus, kuros apvienojas monumentāla forma un pārdomātas detaļas. Šie formas pētījumi balstās jūtīgā sabiedrisko vibrāciju ainā.
Margrieta Dreiblate
LMA maģistra programmas Vizuālās komunikācijas apakšnozares studente
Jaunā māksliniece savu radošo darbību saista ar vienmēr aktuālo sociālo sfēru. Margrietas radošajos projektos ir nepārprotama interese par visu, kas virmo ap viņu, par to, kas šķiet svarīgs un aktuāls ne tikai mūsdienu jaunās sabiedrības vidū. Šīs aktuālās problēmas tiek apspēlētas savdabīgi, šķiet, raugoties no ārēji viegla un neuzspiesta skatupunkta. Bet saturā darbi ir pārliecinoši, ar iekšēju emocionālu un sociālu spriedzi.
2014./2015. STUDIJU GADS
Sigita Sniegs
LMA bakalaura programmas Modes mākslas apakšnozares studente
Sigitas Sniegs attieksme pret darbu ir neizmērojama tieksme pēc izcilības visās izpausmēs, kā arī nesavtīga sevis realizācija, lai sasniegtu jebkuru iecerēto mērķi un realizētu pat trakākās idejas tērpu kolekcijās.
Lasīt vairāk ...
Talita Vālodze
LMA bakalaura programmas Glezniecības apakšnozare studente
Talita Vālodze regulāri piedalās izstādēs un Latvijas Mākslas akadēmijas organizētos projektos. Jauno mākslinieci var raksturot kā īpaši aktīvu un enerģisku studenti. Viņas glezniecības rokrakstam piemīt spēja fiksēt smalkas izjūtas un noskaņas.
Lasīt vairāk ...
Līga Spunde
LMA maģistra programmas Vizuālās komunikācijas apakšnozares studente
Par Vizuālās komunikācijas apakšnozares maģistrantūras studenti Līgu Spundi prof. Jānis Murovskis saka: „Viņa organiski tiecas pēc labākā, ko var sasniegt. Stipendija ir piešķirta īstajam cilvēkam.” Līga Spunde savu radošo potenciālu ir apliecinājusi ar apbalvojumiem starptautiska mēroga konkursos un grupu izstādēs.
Lasīt vairāk ...
2013./2014. STUDIJU GADS
Elīna Brasliņa
LMA bakalaura programmas Grafikas apakšnozares studente
Elīna Brasliņa ir ļoti mērķtiecīga un iekšēji motivēta studente, turklāt apveltīta ar lielām darbaspējām un dabas dotu talantu. Var teikt, ka Elīna jau no pirmās savas studiju dienas Mākslas akadēmijā kļuva ne tikai par sava kursa, bet visas nodaļas studentu neformālo līderi. Viņa pārvalda angļu, franču un arī japāņu valodu. Elīnas intelektuālais šarms izpaužas vizuālās un lingvistiskās izteiksmes saspēlē, mīlestībā pret zīmējumu un literatūru, spējā domāt, izmantojot zīmējumu dažādās izpausmēs. Jaunā māksliniece piedalās Mākslas akadēmijas studentu aktivitātēs un domā par patstāvīgiem radošiem projektiem.
Lasīt vairāk ...
Elīna Sproģe
LMA bakalaura programmas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares studente
Elīna Sproģe - topošā mākslas zinātniece sevi ir jau apliecinājusi, radoši līdzdarbojoties neskaitāmos laikmetīgās mākslas projektos, publicējoties aktuālajā interneta vietnē „Arterritory”, sadarbojoties ar kuratoriem laikmetīgo izstāžu iekārtošanā, kā arī iesaistoties Baltijas reģionā tik nozīmīgajā „Art Vilnius” mākslas mesē. Elīna Sproģe ir daudzpusīga radoša personība, kuras darbība tiek teorētiski un kvalitatīvi pamatota.
Lasīt vairāk ...
Guna Poga
LMA maģistra programmas Funkcionālā dizaina apakšnozares studente
Guna Poga ir mērķtiecīga, enerģiska studente, kura aktīvi piedalās studiju procesā un ar lielu interesi iesaistās dažādos Mākslas akadēmijas sadarbības projektos. Spilgts piemērs ir dalība Rīgas domes un Latvijas Mākslas akadēmijas kopprojektā „Ziemassvētku egļu ceļš”, kā arī Rīgas pilsētas noformējuma izveide par godu XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. Guna Poga teicami plāno savu laiku, jo pagūst iesaistīties un veiksmīgi īstenot projektus, kas nav saistīti ar studiju procesu. Tas apliecina to, ka Guna Poga vēlas realizēt savas idejas ne tikai mākslas, bet arī dizaina jomā.

Lasīt vairāk ...
2012./2013. STUDIJU GADS
Lilita Bauģe
LMA Bakalaura programmas Tekstilmākslas apakšnozares studente
Lilita Bauģe apliecinājusi sevi kā oriģināli domājošu un jaunus izteiksmes veidus meklējošu radošu personību. Viņas domāšanas vēriens, asprātība, āķīgums, monumentāli risinājumi tiek attīstīti trijās dimensijās un adekvātu izpausmi rod tekstilmateriālos un tehnikās, kuras palīdz idejai iemiesoties izteiksmīgos un atmiņā paliekošos veidolos. 
Lasīt vairāk ...
Sandra Strēle
LMA Bakalaura programmas Glezniecības apakšnozares studente
Sandrai Strēlei tematiski vissaistošākā šķiet tieši ainavu glezniecība, kurā viņa panāk telpas, gaismas un gaisa nojausmu. Jaunā māksliniece uzrunā ar savu glezniecisko vērienu, lielformāta instalācijām un perfektu krāsu izjūtu, kā arī dzīvespriecīgo bezrūpību mākslā un ikdienā. 
Lasīt vairāk ...
Agita Šteinberga
LMA maģistra programmas Tēlniecības apakšnozares studente
Agita Šteinberga ir viena no daudzsološākajām un perspektīvākajām jaunajām tēlniecēm - talantīgi pārvalda telpiskās formas valodu, radoši un oriģināli veidojusi gan tematiskas, gan brīvas izvēles kompozīcijas - lielus telpiskus darbus pilsētvidē. Apguvusi un pārzina dažādas materiālu apstrādes tehnoloģijas, šīs iemaņas perfekti izmanto savu radošo ideju īstenošanā.
Lasīt vairāk ...