Kreisā mala
Labā mala
Ojārs Pētersons
Profesors, katedras vadītājs
Studiju kurss: Kompozīcija
Tel.: +371 67320371
E-pasts: ojars@vkn.lv
Maija Kurševa
Lektore
Studiju kurss: Teksts un attēls
E-pasts: maija.kurseva@lma.lv
Edmunds Jansons
Stundu pasniedzējs
Studiju kurss: Animācijas režija
Armands Zelčs
Lektors
Studiju kurss: Komunikāciju grafika
Vents Āboltiņš
Lektors, izglītības metodiķis
Studiju kurss: Digitālais attēls un kustība
Dzintars Krūmiņš
Stundu pasniedzējs
Studiju kursi: Digitālā animācija, Aktiermeistarība
Inga Prauliņa
Lektore
Studiju kurss: Klasiskā animācija
Eduards Čipots
Stundu pasniedzējs
Studiju kurss: Skaņa
Mārtiņš Lablaiks
Stundu pasniedzējs
Studiju kurss: Foto
Dainis Juraga
Stundu pasniedzējs
Studiju kurss: Video