Kreisā mala
Labā mala
STUDIJU JAUNUMI
2017./2018. studiju gada rudens-ziemas sesijas plāns (0 komentāri)
2017./2018. studiju gada rudens-ziemas sesijas plāns Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmās studējošajiem. Sekojiet līdzi papildinājumiem, izmaiņām un precizējumiem sesijas plāna projektā! 
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2017./2018. studiju gada 1. semestrim (1 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2017./2018. studiju gada 1. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Informācija Mākslas akadēmijas studentiem par darbu pieteikšanu jau 15. "Jarmarkai" (0 komentāri)
Mākslas akadēmijas studenti, esat laipni aicināti iesniegt savus darbus:
• Darbu pieteikumu anketu vēlams nosūtīt līdz š.g. 10. decembrim (24:00);
• Anketa par iesniedzamajiem darbiem aizpildāma tiešsaistes režīmā: http://jarmarka.kimija.lv/form.php
vai lejupielādējot pieteikuma anketu, kas jānosūta uz e-pasta adresi: jarmarka@jarmarka.org;

Lasīt vairāk ...
Cenrādis (0 komentāri)
Cenrādis par maksas pakalpojumu iekasēšanu Latvijas Mākslas akadēmijā - par studenta apliecības un sekmju grāmatiņas dublikāta izgatavošanu, izziņu izsniegšanu svešvalodā u.tml. Lūdzam pievērst uzmanību, ka cenrādī 2017. gada 26. oktobrī veikti grozījumi! Sākot no š.g. 26. oktobra, visi maksājumi ir jāveic atbilstoši jaunajam cenrādim.
Lasīt vairāk ...
Otrais uzdevums Kultūras vēsturē (0 komentāri)
2. uzdevums Kultūras vēsturē (pasniedzējs Andrejs Mūrnieks).
Lasīt vairāk ...
Starpskates gleznošanā
30.oktobrī 
Plkst.11.00 - Visu apakšnozaru (izņemot gleznotājus) BA programmas 1. – 4. kursa studentiem
(2., 3. stāvu foajē, gaiteņi)
31.oktobrī
Plkst.11.00 - Glezniecības apakšnozares BA programmas studentiem. 
Glezniecības apakšnozares studentiem notiks starpskate arī kompozīcijā.
(2. stāva foajē, gaitenis un telpas)
Bakalaura programmas visu apakšnozaru studiju programmas kredītpunktos
Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par visu apakšnozaru studiju programmu kredītpunktiem, kas aktuāli Bakalaura programmas studentiem 2017./2018. studiju gada ietvaros. Lūdzam studējošos ar šo informāciju iepazīties.
Lasīt vairāk ...
Bibliotēkā iespējams iepazīties ar Britannica un MIT Press datubāzēm (0 komentāri)
LMA bibliotēkā no 05. 10. līdz 31. 10. 2017. ir pieejamas  Britannica Academic un ImageQuest izmēģinājuma versijas. No 3. 10.  līdz 10. 11. ir pieejama izmēģinājuma versija datu bāzei MIT Press journal collection.
Mākslas zinātnes nodaļa aicina pieteikt tēmas 6. zinātniskajai konferencei! (0 komentāri)
2017. gada 8. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks maģistrantu 6. zinātniskā „Aktuālo pētījumu konference”, kuru organizē LMA Mākslas zinātnes nodaļa. Konferences galvenais mērķis ir veicināt kvalitatīva un pamatota maģistra darba izstrādi. Pieteiktajai tēmai jāsasaucas ar izstrādājamo maģistra darbu un jābūt saskaņotai ar maģistra darba vadītāju. Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares studentiem dalība ir obligāta. Savus aktuālos pētījumus prezentēt tiek aicināti arī citu apakšnodaļu studenti. 
Lasīt vairāk ...
Informācija par lekciju VIDUSLAIKU ARHITEKTŪRAS UN MĀKSLAS BALTIJĀ (0 komentāri)
Ceturtdien, 5. oktobrī, VIDUSLAIKU ARHITEKTŪRAS UN MĀKSLAS BALTIJĀ lekcija pie dr.art. Elitas Grosmanes. Maģistra Mākslas vēstures un teorijas 1., 2. kursam, kā arī brīvās izvēles studentiem NOTIKS Rīgas Sv.Pētera baznīcā. Tikšanās pie baznīcas ieejas plkst. 16:20 (vēlams aut kājas ērtos apavos).
Bakalaura un maģistra studiju programmu 2017./2018. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti (0 komentāri)
Šeit pakāpeniski tiks publicēti 2017./2018. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti bakalaura un maģistra programmu studentiem. Divu nedēļu laikā lekciju saraksti var tikt precizēti un papildināti (izmaiņas tiks izceltas ar dzeltenu krāsu). Lūdzam rūpīgi sekot līdzi jaunumiem! NB! prof. Andra Rubeņa lekcijas septembrī nenotiks sakarā ar prof. A. Rubeņa saslimšanu.

Lekciju grafikus iespējams lejupielādēt šeit (PDF dokuments):
Lasīt vairāk ...
Noslēgusies pieteikšanās studiju kursam "Mākslas pedagoģija kultūrvidē" (0 komentāri)
Pieteikšanās bakalaura programmas studiju kursam "Mākslas pedagoģija kultūrvidē" ir noslēgusies. Nodarbības notiek Mākslas izglītības centrā TRĪS KRĀSAS Miera ielā 33. Sākot no 21. septembra, ievadlekcijas akadēmijā vairs nav paredzētas. Jautājumu gadījumā rakstiet: ilze.vitola@lma.lv vai 29495195.
Izvēles kursi 2017./2018. studiju gadā (1 komentāri)
Izvēles kursu sarakstus bakalaura programmai iespējams lejupielādēt šeit (PDF dokumenti):
Lasīt vairāk ...
Aicinājums pieteikties konkursam "Sports Rīgas pilsētā" (0 komentāri)
Savā darbā var ietvert:
• Sporta norises Rīgas pilsētā;
• Rīgas sportistu portretus;
• Sporta veida atraktivitāti un dinamiku.
Projektu veido un prezentē viens autors.
Nosacījumi projektu pieteikumu iesniegšanai:
• projekta darbi plaknē jāiesniedz sekojošos izmēros – min.60x80cm, max.100x150cm;
• nesarežģīti montējami un demontējami transportēšanai, uzglabāšanai un vairākkārtējai eksponēšanai;

Lasīt vairāk ...
Brīvās izvēles studiju kursi bakalaura studiju programmas studentiem 2017./2018. 1. semestrī (0 komentāri)
Studējošajam ir arī tiesības reģistrēt un iekļaut sekmju izrakstā studiju rezultātus, kas studiju laikā iegūti citās LMA bakalaura programmas apakšnozarēs, atbilstoši to programmu kredītpunktiem, kā arī citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.
Latvijas Mākslas akadēmijai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Kultūras akadēmiju un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.
Lasīt vairāk ...
Paziņojums par stipendijām! (1 komentāri)
Uzmanību, studenti! No 2017. gada 1. septembra līdz 19. septembrim (plkst. 17.00) visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz – IESNIEGUMS (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.
Iesniegumi jāiesniedz:
• Bakalaura programmas studentiem – Studiju daļā (9. telpā)
• Maģistra programmas studentiem – Maģistrantūrā (22. telpā)
• Doktora programmas studentiem –  asoc. prof. L.Bremšai (Doktorantūras sekretārei (5. telpā) )
IESNIEGUMA veidlapas var izdrukāt no LMA mājas lapas www.lma.lv vai saņemt 9. un 22. telpā. Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 22. septembrī plkst. 14.00.
Lasīt vairāk ...
2017./2018. studiju gada plāns (0 komentāri)
Informācija studējošajiem par 2017./2018. studiju gada plānu.
Lasīt vairāk ...
Noslēguma darba noteikumi (0 komentāri)
Ir izstrādāti vienoti noteikumi Bakalaura un Maģistra programmu noslēguma darbu teorētiskās daļas izstrādāšanai un iesniegšanai.
Lasīt vairāk ...
Noslēguma darba noteikumi (0 komentāri)
Ir izstrādāti vienoti noteikumi Bakalaura un Maģistra programmu noslēguma darbu teorētiskās daļas izstrādāšanai un iesniegšanai.
Lasīt vairāk ...
Nolikums par studiju kārtību Latvijas Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
Nolikums par studiju kārtību Latvijas Mākslas akadēmijā satur informāciju par studiju pamatprincipiem, tiesībām studēt, studiju veidiem un kārtību (tostarp par vērtēšanas sistēmu un pārbaudījumiem), studējošo pienākumiem un tiesībām, studiju pārtraukšanu un atsākšanu un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Lasot tālāk, nolikumu iespējams lejupielādēt.
Lasīt vairāk ...
Kārtība par pārbaudījumu kārtošanu par maksu (0 komentāri)
Informācija par noteikumiem un kārtību, kādā studējošie kārto pārbaudījumus par maksu.
Lasīt vairāk ...
Kārtība par dokumentu izsniegšanu par maksu (0 komentāri)
Informācija par kārtību, kādā tiek izsniegti dokumenti par maksu.
Lasīt vairāk ...
Par transporta izdevumu kompensācijām (0 komentāri)
No 2009. gada 1. septembra studējošajiem netiek paredzēta transporta kompensāciju izmaksa.
Lasīt vairāk ...
Latvijas Mākslas akadēmijas Ētikas kodekss (14 komentāri)
Aicinām iepazīties ar Latvijas Mākslas akadēmijas Ētikas kodeksu, kas obligāts visiem darbiniekiem, akadēmiskajam personālam un studentiem.
Lasīt vairāk ...
ResearchGATE (0 komentāri)
ResearchGATE dod iespēju pētniekiem/zinātniekiem komunicēt ar sev interesējošās nozares kolēģiem un būvēt savu zinātnisko tīklu.
Lasīt vairāk ...