Kreisā mala
Labā mala
STUDIJU JAUNUMI
Iespēja 24. martā apmeklēt Imanta Lancmaņa lekciju! (0 komentāri)
24. martā plkst. 12.10 10. telpā notiks Rundāles pils direktora Imanta Lancmaņa lekcija „Antiklasiskās idejas Eiropas ornamentikā: manierisms” priekšmeta „Kultūras konteksti” ietvaros. Aicināti visi interesenti! Lūgums iepriekš apstiprināt ierašanos, rakstot uz e-pastu antra.priede@lma.lv.
22. martā nenotiks lekcijas pie profesora I.Austera! (0 komentāri)
Trešdien, 22. martā, NENOTIKS prof. I.Austera lekcijas -  Psiholoģija  plkst. 14.40 un Pedagoģiskā psiholoģija plkst. 16.20! (Lekcijas nenotiek pasniedzēja komandējuma dēļ. Lekcijas tiks nolasītas skašu nedēļā.)
Noslēguma darba noteikumi (0 komentāri)
Ir izstrādāti vienoti noteikumi Bakalaura un Maģistra programmu noslēguma darbu teorētiskās daļas izstrādāšanai un iesniegšanai.
Lasīt vairāk ...
2016./2017. studiju gada 2. semestra skates (1 komentāri)
Laika gaitā skašu grafikā var rasties izmaiņas, tādēļ lūdzam Jūs sekot līdzi jaunumiem (labotā informācija tiks iekrāsota ar dzeltenu).
Lasīt vairāk ...
Notiek ievadlekcijas-konsultācijas bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādei (0 komentāri)
Katru ceturtdienu plkst. 16:20 10. telpā  notiek doc. Aigas Dzalbes IEVADLEKCIJAS- KONSULTĀCIJAS bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādei. 
Aicinājums piedalīties Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu gleznojumu un apdares izstrādē (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu organizē projektu – Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu gleznojumu un apdares izstrāde. Projektā piedalīties aicināti visi LMA studenti sākot ar 2.kursu. Bērnudārzu fasādes elektroniski var iegūt saitē - https://failiem.lv/u/z36tkkjn vai pie Māras Ādiņas (LMA 45.kab.).

Lasīt vairāk ...
Iespēja apmeklēt izvēles kursus Latvijas Kultūras akadēmijā (0 komentāri)
2016./2017. studiju gada pavasara semestrī ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai interesentam ar pabeigtu vidējo izglītību ir iespēja pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā. Pieteikties aicināts ikviens, kurš vēlas papildināt savas zināšanas un profesionālo kvalifikāciju, apgūstot kursus dažādās valodās Latvijas un ārvalstu pasniedzēju vadībā.
Ar izvēles kursu sarakstu iepazīties un to lejuplādēt iespējams šeit un šeit.
Iespēja pieteikties kursam „Radošas metodes mākslas pedagoģijā” (0 komentāri)
Studiju kurss „Radošas metodes mākslas pedagoģijā” domāts bakalaura programmas studentiem un sagatavo studentus mākslas praksē balstītu nodarbību vadīšanai bērniem un pusaudžiem. Šāda pieredze var noderēt māksliniekam, mākslas teorētiķim vai dizaineram, kurš ir ieinteresēts pedagoģiskā darbā radošajās darbnīcās, privātstundās vai mākslas skolā. Studiju saturs balstās studentu praktiskā sadarbībā ar audzēkņiem, asistējot mākslas nodarbību vadīšanā 5-15 gadus veciem bērniem - mācoties izvēlēties piemērotākās un radot jaunas mācību metodes. Aicināti visi interesenti, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes. Nodarbību grafiku būs iespēja individuāli pielāgot katram studentam. Praktiskās nodarbības notiks Mākslas izglītības centrā TRĪS KRĀSAS Miera ielā 33.

Kursa apjoms 2KP. Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu ilze.vitola@lma.lv līdz janvāra beigām.
Paziņojums par stipendijām (0 komentāri)
No 2017. gada 16. janvāra līdz 13. februārim plkst. 17.00 visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz – IESNIEGUMS (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.
Iesniegumi jāiesniedz:
• Bakalaura programmas studentiem – Studiju daļā (9. telpā)
• Maģistra programmas studentiem – Maģistrantūrā (22. telpā)
• Doktora programmas studentiem – Mākslas zin. katedrā (5. telpā, asoc. prof. L.Bremšai)

IESNIEGUMA veidlapas var izdrukāt no LMA mājas lapas www.lma.lv vai saņemt 9. un 22. telpā.

Lasīt vairāk ...
2016./2017. studiju gada plāns (0 komentāri)
Rudens semestris ilgs no 2016. gada 29. augusta līdz 2017. gada 13. janvārim.
Lekcijas, nodarbības, starpskates: no 29. augusta līdz 2. decembrim.
Rudens semestra sesija (skates, eksāmeni): no 5. decembra līdz 17. decembrim.
Brīvlaiks: no 18. decembra līdz 1. janvārim.
Rudens semestra sesija (eksāmeni): no 2. janvāra līdz 13. janvārim.

Pavasara-vasaras semestris ilgs no 2017. gada 16. janvāra līdz 16. jūnijam.
Lekcijas, nodarbības, starpskates: no 16. janvāra līdz 21. aprīlim.
Pavasara semestra sesija (skates, eksāmeni): no 24. aprīļa līdz 19. maijam.
Vasaras studiju posms: no 22. maija līdz 16. jūnijam.

Bakalaura programmas diplomdarbu aizstāvēšana: no 2017. gada 29. maija līdz 2. jūnijam.
Maģistra programmas diplomdarbu aizstāvēšana: no 2017. gada 5. jūnija līdz 9. jūnijam.


Ar pilnu 2016./2017. studiju gada plānu varat iepazīties, lejupielādējot zemāk redzamo failu (PDF dokuments):
Lasīt vairāk ...
Bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu 2016./2017. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti (1 komentāri)
Publicēti 2016./2017. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentiem. Divu nedēļu laikā lekciju saraksti var tikt precizēti un papildināti (izmaiņas tiks izceltas ar dzeltenu krāsu).  Lūdzam sekot līdzi jaunumiem!
Plāns publicēts š. g. 11. janvārī.

Lekciju grafikus iespējams lejupielādēt šeit (PDF dokuments):
Lasīt vairāk ...
Jauna iespēja pieteikties mācību braucienam uz Itāliju un Sicīliju (0 komentāri)
LMA Mākslas vēstures un teorijas katedras vadītāja Silvija Grosa līdz 15. janvārim  aicina pieteikties braucienam uz Itāliju un Sicīliju. 
Brauciens notiks no 14. līdz 30. maijam. Autobusa  maršruts: Florence (3 dienas ar izbraucieniem uz Sjennu un Sandžiminjano), Roma (2 dienas), Tivoli, Pestuma, Katānija (3 dienas ar izbraucieniem un Taorminu, Palermo, Monreāli, Segestu), Perudža, Asīze, Venēcija (2 dienas). Tuvāka informācija: silvija.grosa@lma.lv vai pa tel.26548167.
Eksāmens Rietumu mākslas vēsturē pie Dr. art. Lauras Lūses (0 komentāri)
Uzmanību! Mākslas bakalaura programmas 1. kursa DIZAINA un AUDIO-VIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS NODAĻAS STUDENTI !

Lasīt vairāk ...
Iespēja nokārtot eksāmenu pie prof. Andra Rubeņa (0 komentāri)
Gadījumā, ja kaut kāda iemesla dēļ nav bijis iespējams nokārtot pārbaudījumus pie prof. Andra Rubeņa (Kultūras vēsturē un Filosofijas vēsturē), tad iespēja nokārtot eksāmenus būs 2017. gada 12. janvārī plkst. 10.00 LMA 10. auditorijā!

Lasīt vairāk ...
UZMANĪBU, BAKALAURA un MAĢISTRA programmas studenti, kuri nav nokārtojuši eksāmenu pie prof. Ivara Austera! (0 komentāri)
UZMANĪBU, BAKALAURA un MAĢISTRA PROGRAMMAS studenti, kuri vēl nav nokārtojuši eksāmenu PERSONĪBAS PSIHOLOĢIJĀ (BA), DAIĻRADES UZTVERES PSIHOLOĢIJĀ (MA) vai vēlas pārlikt eksāmenu pie  prof. Ivara Austera!
Iespēja nokārtot eksāmenus būs 2017. gada 10. janvārī plkst. 12.30 LMA 10. auditorijā!

Lasīt vairāk ...
Atkārtota LMA skate gleznošanā un zīmēšanā (0 komentāri)
Atkārtota LMA skate gleznošanā un zīmēšanā notiks 2017. gada 8. februārī, plkst. 11:00 LMA 2. stāva foajē un gaitenī.
Pirms skates parādniekiem un nesekmīgajiem studentiem LMA Studiju daļā jāpaņem individuālās vērtējuma lapas.
!!! Informācija attiecas tikai uz tiem studentiem, kuriem šajos priekšmetos ir parādi.
Informācija par darbu skatēm Anatomijā (0 komentāri)
Uzmanību, 1. kursa BAKALAURA PROGRAMMAS studenti, kuriem jākārto darbu skates ANATOMIJĀ!

Papildskate un nesekmīgo atzīmju labošana ANATOMIJĀ pie emeritus prof. A.Drīzuļa notiks:
16. decembrī  plkst. 14.00
1. stāva gaitenī un 16. telpā
2016./2017. studiju gada rudens-ziemas sesijas plāns (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2016./2017. studiju gada rudens-ziemas sesijas plānu Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmās studējošajiem.
Lūdzam sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām! Precizētā informācija plānos tiks izcelta.
Lasīt vairāk ...
Informācija Mākslas akadēmijas studentiem par darbu pieteikšanu "Jarmarkai" (1 komentāri)
Latvijas Mākslas Akadēmijas studenti, esat mīļi aicināti pieteikt savus mākslas darbus jau 14. JARMARKAI.

Anketa
Anketa jāaizpilda online režīmā http://jarmarka.kimija.lv
vai arī jāaizpilda excel tabula un līdz š.g. 7. decembrim jānosūta uz jau ierasto e-pastu: jarmarka@jarmarka.org

Lasīt vairāk ...
Mākslas akadēmijā promocijas darbu aistāvēs Katrīna Teivāne-Korpa (0 komentāri)
2016. gada 15. decembrī pl.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, 10. telpā Katrīna Teivāne-Korpa doktora zinātniskā  grāda mākslas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu  „Fotomākslas attīstība Latvijā un Roberta Johansona (1877-1959) radošā darbība.”

Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2016./2017. studiju gada 1. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai (3 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2016./2017. studiju gada 1. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.


Lasīt vairāk ...
Bakalaura programmas visu apakšnozaru studiju programmas kredītpunktos (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par visu apakšnozaru studiju programmu kredītpunktiem, kas aktuāli Bakalaura programmas studentiem 2016./2017. studiju gada ietvaros. Lūdzam studējošos ar šo informāciju iepazīties.
Lasīt vairāk ...
Bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu 2016./2017. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti (5 komentāri)
Publicēti 2016./2017. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentiem. Divu nedēļu laikā lekciju saraksti var tikt precizēti un papildināti (izmaiņas tiks izceltas ar dzeltenu krāsu).  Lūdzam sekot līdzi jaunumiem!
Plāns publicēts š. g. 1. septembrī.

Lekciju grafikus iespējams lejupielādēt šeit (PDF dokuments):
Lasīt vairāk ...
Brīvās izvēles studiju kursi bakalaura studiju programmas studentiem (0 komentāri)
Studējošajam ir arī tiesības reģistrēt un iekļaut sekmju izrakstā studiju rezultātus, kas studiju laikā iegūti citās LMA bakalaura programmas apakšnozarēs, atbilstoši to programmu kredītpunktiem, kā arī citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.
Latvijas Mākslas akadēmijai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Kultūras akadēmiju un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.
Lasīt vairāk ...
Aicinājums pieteikties izvēles kursam "Mākslas pedagoģija kultūrvidē" (0 komentāri)
Studiju kurss sagatavos studentus praktisku vizuālās mākslas nodarbību organizēšanai un vadīšanai dažādu vecumu cilvēkiem neformālos apstākļos. Mākslas pedagoģijas kursa nodarbības notiks Mākslas izglītības centrā „TRĪS KRĀSAS”, Miera ielā 33, elastīgi plānojot katram studentam ērtu laiku studiju kursa apguvei.

Lasīt vairāk ...
Izvēles kurss „Tuvo reģionu māksla” (0 komentāri)
Visu nodaļu bakalaura programmas studenti kā izvēles kursu tiek aicināti apmeklēt doc. Aigas Dzalbes Tuvo reģionu mākslas lekcijas (2 kredītpunkti semestrī).
Kursā sniegts ieskats kaimiņu zemju (Igaunijas, Lietuvas, Krievijas u.c.) mākslas vēsturē un jaunākajās parādībās, uzsverot ne tikai reģionālo un vēsturisko, bet arī māksliniecisko interešu kopību ar Latviju.

Lekcijas notiek pirmdienās (no 12. septembra) plkst. 16.20 18. telpā.
Uzmanību! Izmaiņas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares lekciju sarakstā (0 komentāri)
Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas un restaurācijas apakšnozares bakalaura programmas 2. kursa studentiem Rietumu mākslas vēsture pie pasniedzējas A.Avotiņas 5. septembrī nenotiks.
Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares 2. kursa studentiem Viduslaiku mākslas vēsture pie pasniedzējas A.Avotiņas 6. septembrī nenotiks.
Rietumu mākslas lekcijas pie pasniedzējas Lauras Lūses sāksies no 12. septembra.
Iespēja pieteikties uz studējošā kredītu (0 komentāri)
Informācija Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, kuriem nav ikmēneša studējošā kredīta EUR 170.74 apmērā. Jums ir iespēja pieteikties uz studējošā kredītu no 2016. gada 30. augusta līdz 30. septembrim. Katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 16.30 Studiju daļā (9. telpā) var saņemt kredīta pieprasījuma veidlapas. Aizpildītās iesnieguma veidlapas jāiesniedz Studiju daļā līdz š.g. 30. septembrim!
Lasīt vairāk ...
Paziņojums par stipendijām (1 komentāri)
No 2016. gada 2. septembra līdz 12. septembrim (plkst. 18.00)
visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem,
kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām,
jāiesniedz – IESNIEGUMS (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.
Iesniegumi jāiesniedz
• Bakalaura programmas studentiem – Studiju daļā (9. telpā)
• Maģistra programmas studentiem – Maģistrantūrā (22. telpā)
• Doktora programmas studentiem –  asoc. prof. L.Bremšai (Doktorantūras sekretārei (5. telpā) )

Lasīt vairāk ...
Jauna iespēja pieteikties mācību braucienam uz Itāliju un Sicīliju (1 komentāri)
LMA Mākslas vēstures un teorijas katedras vadītāja Silvija Grosa līdz 15. janvārim  aicina pieteikties braucienam uz Itāliju un Sicīliju. 
Brauciens notiks no 14. līdz 30. maijam. Autobusa  maršruts: Florence (3 dienas ar izbraucieniem uz Sjennu un Sandžiminjano), Roma (2 dienas), Tivoli, Pestuma, Katānija (3 dienas ar izbraucieniem un Taorminu, Palermo, Monreāli, Segestu), Perudža, Asīze, Venēcija (2 dienas). Tuvāka informācija: silvija.grosa@lma.lv vai pa tel.26548167.
Diplomu izsniegšana LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 2016. gadā (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas
BAKALAURA studiju programmas absolventiem diplomu izsniegšana notiks
22. jūnijā plkst. 16.00
Akadēmijas aulā!

MAĢISTRA studiju programmas absolventiem diplomu izsniegšana notiks
22. jūnijā plkst. 18.00
Akadēmijas aulā!

Pēc diplomu izsniegšanas – izlaidums!

Apsveicam visus topošos absolventus ar veiksmīgi aizstāvētiem diplomdarbiem!
Iespēja pārlikt eksāmenu kursā "Personības psiholoģija"
UZMANĪBU, BAKALAURA PROGRAMMAS studenti, kuri vēl nav nokārtojuši eksāmenu PERSONĪBAS PSIHOLOĢIJĀ, vai vēlas pārlikt eksāmenu pie  prof. Ivara Austera!
Iespēja nokārtot eksāmenu būs 2016. gada 19. maijā plkst. 11.00 LMA 10. auditorijā!

Lasīt vairāk ...
Uzmanību! Papildskates gleznošanā notiks 18. maijā plkst.11:00 (0 komentāri)
Uzmanību, BAKALAURA un MAĢISTRA PROGRAMMAS studenti, kuriem jākārto darbu skates GLEZNOŠANĀ!

Papildskates GLEZNOŠANĀ notiks 18. maijā plkst. 11.00 2. stāva gaitenī!
Uzmanību! Papildskates anatomijā notiks 18. maijā plkst.11:00 (0 komentāri)
Uzmanību, 1. kursa BAKALAURA PROGRAMMAS studenti, kuriem jākārto darbu skates ANATOMIJĀ!

Papildskates ANATOMIJĀ pie emeritus prof. A.Drīzuļa notiks 18. maijā plkst. 11.00 1. stāva gaitenī.
UZMANĪBU LEKCIJU KURSA "KULTŪRAS KRUSTPUNKTI 17. -18.GS." KLAUSĪTĀJIEM (0 komentāri)
Piektdien, 22. aprīlī plkst. 12:10 notiks Dr.philol. Aijas Taimiņas lekcija "Herdera draugs no Vinkelmaņa, Ēzera, Mengsa un Kazanovas loka:
Strazdumuižas Voldemārs Dītrihs fon Budbergs (1740-1784)
Pēc lekcijas, ja kursa apmeklējums atbilst ieskaites iegūšanai, tiks ierakstīts vērtējums. Lūdzu sagatavojiet Studiju grāmatiņas !
Informācija Glezniecības, grafikas, tēlniecības, stikla, tekstilmākslas, keramikas un restaurācijas apakšnozaru 2. kursa studentiem (0 komentāri)
Glezniecības, grafikas, tēlniecības, stikla, tekstilmākslas, keramikas un restaurācijas apakšnozaru 2. kursa studentiem piektdien, 22. aprīlī
plkst.9:00 (19. telpā) notiks Rietumu mākslas lekcija pie prof.S.Grosas
2015./2016. studiju gada pavasara sesijas plāns (1 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2015./2016. studiju gada pavasara sesijas plānu Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmā studējošajiem. Sesijas plānā iespējami papildinājumi un precizējumi, tādēļ lūdzam sekot līdzi jaunumiem! 
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2015./2016. studiju gada 2. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai (0 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2015./2016. studiju gada 2. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Kursa “KULTŪRAS KRUSTPUNKTI 17.- 18.GS.” klausītājiem (0 komentāri)
2016. gada aprīlī notiks sekojošas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Dr.art., prof. Lolitas Fūrmanes lekcijas:

Lasīt vairāk ...
Izmaiņas prof. Silvijas Grosas kursa "Rietumu mākslas vēsture" marta un aprīļa grafikā (3 komentāri)
Nodarbības  Rietumu mākslas vēsturē pie prof. Silvijas Grosas martā un aprīlī notiks sekojošos laikos:
Lasīt vairāk ...
Kursa “KULTŪRAS KRUSTPUNKTI 17.-18.GS.” klausītājiem (0 komentāri)
2016. gada 11. martā plkst. 12.10 – 13.45 notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Dr.art., asoc. prof. Zanes Šiliņas lekcija: "Daudzkrāsainais laikmets: Eiropas literatūra 17.gs.-18.gs. sākumā".
Programmas ERASMUS+ studiju stipendiju konkursa rezultāti 2016./2017. studiju gadam (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas programmas "Erasmus+" studiju stipendiju konkursā 2016./2017. studiju gadam tika iesniegti 75 studentu pieteikumi studijām LMA partneraugstskolās, vērtēšanas komisijā tika atbalstīti 46 pieteikumi. 
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2015./2016. studiju gada 2. semestrim (0 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2015./2016. studiju gada 2. semestrim. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
LMA Radošo projektu darbnīca (0 komentāri)
2016. gada 1. martā Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) tiek uzsākta Radošo projektu darbnīca, kas turpina projekta "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts" iestrādes un dod iespēju studentiem praktizēties radošo projektu piedāvājuma sagatavošanā un īstenošanā, izstrādāt un ieguldīt savu radošo domu projektu konkursos, pasūtījumos un pētījumos.
Lasīt vairāk ...
Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas mācībspēku meistardarbnīcas LMA (0 komentāri)
No 2016. gada 29. februāra līdz 4. martam Latvijas Mākslas akadēmijā notiks digitālās aušanas, drukas, krāsošanas darbnīcas, kuras vadīs Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas mācībspēki – Lise Finne (Lise Finne) un Jons Petersens (Jon Pettersen). Darbnīca paredzēta Tekstilmākslas apakšnozares studentiem.
Lasīt vairāk ...
Starpskates gleznošanā (0 komentāri)
2016. gada 8. un 9. martā notiks starpskates gleznošanā.
Lasīt vairāk ...
Konsultācijas par bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādi (0 komentāri)
Informējam 4. kursa bakalaura studiju programmas studentus, ka no 2016. gada 18. februāra ceturtdienās no plkst. 13.45 LMA 18. telpā notiks doc. Aigas Dzalbes konsultācijas par bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādi. 
2015./2016. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti MAĢISTRA programmas studentiem (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2015./2016. studiju gada 2. semestra lekciju sarakstus maģistra programmas studentiem. Lūdzam ņemt vērā, ka semestra pirmo divu nedēļu laikā sarakstos iespējami precizējumi un labojumi, tādēļ aicinām sekot līdzi jaunumiem! Precizētā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
2015./2016. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti BAKALAURA programmas studentiem (7 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2015./2016. studiju gada 2. semestra lekciju sarakstus bakalaura programmas studentiem. Lūdzam ņemt vērā, ka semestra pirmo divu nedēļu laikā sarakstos iespējami precizējumi un labojumi, tādēļ aicinām sekot līdzi jaunumiem! Precizētā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Bakalaura programmas visu apakšnozaru studiju programmas kredītpunktos (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par visu apakšnozaru studiju programmu kredītpunktiem, kas aktuāli Bakalaura programmas studentiem 2015./2016. studiju gada ietvaros. Lūdzam studējošos ar šo informāciju iepazīties.
Lasīt vairāk ...
Izvēles studiju kursi 2015./2016. studiju gadā (6 komentāri)
Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programma "Māksla". Brīvās izvēles studiju kursi 2015./2016. studiju gadā. Lasot tālāk, var aplūkot un lejupielādēt.
Lasīt vairāk ...
Cenrādis (0 komentāri)
Cenrādis par maksas pakalpojumu iekasēšanu Latvijas Mākslas akadēmijā - par studenta apliecības un sekmju grāmatiņas dublikāta izgatavošanu, izziņu izsniegšanu svešvalodā u.tml. Lūdzam pievērst uzmanību, ka cenrādī 2013. gada 19. septembrī veikti grozījumi! Sākot no š.g. 20. septembra, visi maksājumi ir jāveic atbilstoši jaunajam cenrādim.
Lasīt vairāk ...
Stipendiju piešķiršana Latvijas Mākslas akadēmijā (12 komentāri)
Šeit pieejams Nolikums par stipendiju piešķiršanu Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī iesnieguma formas stipendijas saņemšanai - iesniegums stipendijas saņemšanai, iesniegums vienreizējās stipendijas saņemšanai un iesniegums stipendijas saņemšanai grūtniecības atvaļinājuma laikā.
Lasīt vairāk ...
Noslēguma darba noteikumi (0 komentāri)
Ir izstrādāti vienoti noteikumi Bakalaura un Maģistra programmu noslēguma darbu teorētiskās daļas izstrādāšanai un iesniegšanai.
Lasīt vairāk ...
Par studējošo kredītu (0 komentāri)
Informācija par studējošo kredītu, studiju kreditēšanas un kredīta saņemšanas noteikumiem.
Lasīt vairāk ...
Nolikums par studiju kārtību Latvijas Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
Nolikums par studiju kārtību Latvijas Mākslas akadēmijā satur informāciju par studiju pamatprincipiem, tiesībām studēt, studiju veidiem un kārtību (tostarp par vērtēšanas sistēmu un pārbaudījumiem), studējošo pienākumiem un tiesībām, studiju pārtraukšanu un atsākšanu un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Lasot tālāk, nolikumu iespējams lejupielādēt.
Lasīt vairāk ...
Kārtība par pārbaudījumu kārtošanu par maksu (0 komentāri)
Informācija par noteikumiem un kārtību, kādā studējošie kārto pārbaudījumus par maksu.
Lasīt vairāk ...
Kārtība par dokumentu izsniegšanu par maksu (0 komentāri)
Informācija par kārtību, kādā tiek izsniegti dokumenti par maksu.
Lasīt vairāk ...
Par transporta izdevumu kompensācijām (0 komentāri)
No 2009. gada 1. septembra studējošajiem netiek paredzēta transporta kompensāciju izmaksa.
Lasīt vairāk ...
Latvijas Mākslas akadēmijas Ētikas kodekss (14 komentāri)
Aicinām iepazīties ar Latvijas Mākslas akadēmijas Ētikas kodeksu, kas obligāts visiem darbiniekiem, akadēmiskajam personālam un studentiem.
Lasīt vairāk ...
ResearchGATE (0 komentāri)
ResearchGATE dod iespēju pētniekiem/zinātniekiem komunicēt ar sev interesējošās nozares kolēģiem un būvēt savu zinātnisko tīklu.
Lasīt vairāk ...
infobloks (0 komentāri)
Studiju kurss „Radošas metodes mākslas pedagoģijā” domāts bakalaura programmas studentiem un sagatavo studentus mākslas praksē balstītu nodarbību vadīšanai bērniem un pusaudžiem. Šāda pieredze var noderēt māksliniekam, mākslas teorētiķim vai dizaineram, kurš ir ieinteresēts pedagoģiskā darbā radošajās darbnīcās, privātstundās vai mākslas skolā. Studiju saturs balstās studentu praktiskā sadarbībā ar audzēkņiem, asistējot mākslas nodarbību vadīšanā 5-15 gadus veciem bērniem - mācoties izvēlēties piemērotākās un radot jaunas mācību metodes. Aicināti visi interesenti, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes. Nodarbību grafiku būs iespēja individuāli pielāgot katram studentam. Praktiskās nodarbības notiks Mākslas izglītības centrā TRĪS KRĀSAS Miera ielā 33.

Kursa apjoms 2KP. Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu ilze.vitola@lma.lv līdz janvāra beigām.
22. martā nenotiks lekcijas pie profesora I.Austera! (0 komentāri)
Trešdien, 22. martā, NENOTIKS prof. I.Austera lekcijas -  Psiholoģija  plkst. 14.40 un Pedagoģiskā psiholoģija plkst. 16.20! (Lekcijas nenotiek pasniedzēja komandējuma dēļ. Lekcijas tiks nolasītas skašu nedēļā.)