Kreisā mala
Labā mala
VĒLIES IESTĀTIES AKADĒMIJĀ?

Šajā sadaļā iespējams atrast noderīgu informāciju par iestāšanos Latvijas Mākslas akadēmijā. Pavasara un vasaras gaitā šeit pakāpeniski tiek publicēta detalizēta informācija un jaunumi par visu, kas saistīts ar iestāšanos un studiju uzsākšanu 2017./2018. studiju gadā. Esošajos ierakstos esat aicināti iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem Mākslas akadēmijā un iestājpārbaudījumu uzdevumiem.

Atvērto durvju dienu pasākumi Mākslas akadēmijā šogad notiks maijā. Ja vēlaties ar interesējošajām apakšnozarēm nodibināt kontaktu ārpus atvērto durvju dienu programmas, droši uzmeklējiet katedru vadītāju vai metodiķu kontaktus Mākslas akadēmijas mājaslapā un sazinieties par interesējošajiem jautājumiem. Noderīgu informāciju atradīsiet arī mājaslapas arhīvā (klikšķināt šeit).
Iestājpārbaudījumu grafiks 2017 (5 komentāri)
Saskaņots iestājpārbaudījumu grafiks – IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU DATUMI un LAIKI – reflektantiem, kas plāno studijas uzsākt bakalaura programmā 2017./2018. studiju gadā. 
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu uzdevumi (3 komentāri)
Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem, kādi būs jākārto tiem reflektantiem, kuri vēlas uzsākt studijas bakalaura programmā Latvijas Mākslas akadēmijā 2017./2018. studiju gadā.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā
LMA Senātā ir apstiprināti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2017./2018. studiju gadam. Uzņemšanas noteikumos atrodama noderīga informācija par priekšnoteikumiem studiju uzsākšanai, iesniedzamajiem dokumentiem, iestājpārbaudījumiem, studiju līguma noslēgšanu, imatrikulāciju u. tml.
Lasīt vairāk ...
IESTĀŠANĀS MAĢISTRANTŪRĀ: Par maģistra darba projektu (1 komentāri)
Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem reflektantu pārbaudījums studijām Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūrā tiek īstenots, izvērtējot maģistra studiju projektu pieteikumos izklāstīto maģistra darba tēmu (LMA Uzņemšanas noteikumu 6.2., 6.3., 6.4. punkti (klikšķināt šeit)). 
Lasīt vairāk ...
Informācija reflektantiem, kas jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem (5 komentāri)
Uzmanību, reflektanti, kas jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem! Atgādinām, ka Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka „tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.”
Lasīt vairāk ...
Lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem sev interesējošās nodaļās, ir iespējams apmeklēt sagatavošanas kursus (klikšķināt šeit). Visos jautājumos, kas saistīti ar sagatavošanas kursiem, esat aicināti sazināties ar kursu vadītāju Dagmāru Villerušu, mob. tel. +371 29205852.

Ja interesējaties par iespējām apmeklēt Latvijas Mākslas akadēmijā pasniegtās lekcijas un nodarbības klausītāja statusā, aicinām iepazīties ar galvenajām vadlīnijām šeit (klikšķināt te)

Ja nevienā no publicētajiem ierakstiem neatrodat atbildes uz saviem jautājumiem par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijā, lūdzam sazināties ar izvēlētajam studiju līmenim atbilstošāko struktūrvienību: Studiju daļu (klikšķināt šeit), Maģistrantūru (klikšķināt šeit) vai Doktorantūru (klikšķināt šeit).