Kreisā mala
Labā mala
VĒLIES IESTĀTIES AKADĒMIJĀ?

Šajā sadaļā iespējams atrast noderīgu informāciju par iestāšanos Latvijas Mākslas akadēmijā. Pavasara un vasaras gaitā šeit pakāpeniski tiek publicēta detalizēta informācija un jaunumi par visu, kas saistīts ar iestāšanos un studiju uzsākšanu 2017./2018. studiju gadā. Esošajos ierakstos esat aicināti iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem Mākslas akadēmijā un iestājpārbaudījumu uzdevumiem.

Ja vēlaties precizēt kādu informāciju, saistībā ar studijām - droši uzmeklējiet katedru vadītāju vai metodiķu kontaktus Mākslas akadēmijas mājaslapā un sazinieties par interesējošajiem jautājumiem. Noderīgu informāciju atradīsiet arī mājaslapas arhīvā (klikšķināt šeit).
Uzņemšanas rezultāti 2017. /2018. studiju gadā (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti bakalaura, maģistra un doktora programmu reflektantiem. Aicinām reflektantus paturēt prātā savu reģistrācijas numuru, jo rezultāti publicēti izmantojot tieši šo numuru (personas dati sarakstos nav redzami). Apsveicam topošos studentus ar labajiem rezultātiem iestājpārbaudījumos! Tie, kuri nav izturējuši konkursu, nebēdājiet - esat guvuši lielu pieredzi iestājpārbaudījumos un pēc gada droši varat mēģināt vēlreiz, un šoreiz - ar panākumiem!
Lasīt vairāk ...
Uzmanību tiem reflektantiem, kuri jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem! (0 komentāri)
Atgādinām, ka Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka:

(2) Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. PAR VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM VIENLAIKUS VAR STUDĒT TIKAI VIENĀ STUDIJU PROGRAMMĀ.

Gadījumā, ja reflektants ir izturējis konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijā bakalaura programmā un jau studē kādā no Latvijas augstskolām arī par valsts budžeta līdzekļiem, tad LIKUMS NOSAKA, KA TURPINĀT STUDĒT VAR TIKAI VIENĀ AUGSTSKOLĀ un vienā programmā!!!

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām bakalaura programmā (0 komentāri)
UZŅEMŠANAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
2017. gada 25. jūlijā plkst. 14.00 LMA pie ziņojumu dēļa un plkst. 14.00 šeit, LMA mājaslapā.
Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem  LMA BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ „MĀKSLA”, obligāti jānoslēdz STUDIJU LĪGUMS !

Studiju līgumu slēgšana
Studiju daļā (9. telpā):
2017. gada 27. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 15.00 un no plkst. 15.30 līdz 18.00
2017. gada 28. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.30 un no plkst.  13.00 līdz 15.00
Slēdzot Studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)!

Lasīt vairāk ...
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām maģistra programmā (0 komentāri)
2017. gada 25. jūlijā plkst. 14.00 LMA pie ziņojumu dēļa un plkst. 14.00 LMA mājaslapā.
Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem  LMA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ „MĀKSLA”, obligāti jānoslēdz STUDIJU LĪGUMS !

Studiju līgumu slēgšana
Maģistrantūrā (22. telpā):
2017. gada 27. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 18.00
2017. gada 28. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00
Slēdzot Studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)!
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām doktora programmā (0 komentāri)
UZŅEMŠANAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
2017. gada 25. jūlijā plkst. 14.00 LMA pie ziņojumu dēļa un plkst. 14.00 LMA mājaslapā.
Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem  LMA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „MĀKSLA” 51211, obligāti jānoslēdz STUDIJU LĪGUMS !

Studiju līgumu slēgšana
Mākslas zinātnes katedrā (5. telpā):
2017. gada 27. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 18.00
2017. gada 28. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00
Slēdzot Studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)!
Svarīga informācija maģistra programmā studēt gribošajiem! (0 komentāri)
Maģistra programmas projektu pieteikumu pieņemšana tiek pagarināta līdz rītdienas, 20. jūlija, plkst.18:00! 
Bakalaura programmas iestājpārbaudījumu konsultāciju grafiks (0 komentāri)
Konsultāciju sarakstu (grafiku) LMA bakalaura programmas iestājpārbaudījumiem ir iespējams lejuplādēt zemāk. Lūgums sekot iespējamām izmaiņām un precizējumiem.
Lasīt vairāk ...
Informācija par iestājpārbaudījumu maksu un iesniedzamajie dokumentiem MAĢISTRA programmas reflektantiem! (2 komentāri)
Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem maģistra programmā, reflektants iesniedz Akadēmijas UK šādus dokumentus:
1) bakalaura izglītību apliecinoša dokumenta – diploma un sekmju izraksta - kopijas;
2) pases kopiju;
3) noteiktas formas iesniegumu;
4) 3 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
5) maģistra studiju projekta pieteikumu;
6) maģistra studiju projekta pieteikumu elektroniski, nosūtot uz e-pastu: magistrantura@lma.lv.

Lasīt vairāk ...
Informācija par iestājpārbaudījumu maksu un iesniedzamajie dokumentiem BAKALAURA programmas reflektantiem! (2 komentāri)
Reģistrējoties bakalaura programmas iestājpārbaudījumiem, personas,
- kuras ieguvušas vidējo  izglītību līdz 2004. gadam,
- kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs,
-  ar īpašām vajadzībām,
iesniedz Akadēmijas UK šādus dokumentus:
1) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
2) pases kopiju;
3) noteiktas formas iesniegumu;
4) 6 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
5) vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam) vai dokumentus par nokārtotiem diviem CE – latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču).

Lasīt vairāk ...
Svarīga informācija bakalaura un maģistra programmas reflektantiem! (0 komentāri)
Reflektantiem jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiemaksā Akadēmijas kontā maksu EUR 14,00 (par iestājeksāmeniem būs iespējams norēķināties tikai ar pārskaitījumu!) par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.

Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija un tā atpakaļ netiek izmaksāta.

Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu grafiks bakalaura programmas reflektantiem 2017./2018. studiju gadam (7 komentāri)
Saskaņots iestājpārbaudījumu grafiks – IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU DATUMI un LAIKI – reflektantiem, kas plāno studijas uzsākt bakalaura programmā 2017./2018. studiju gadā. 
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu uzdevumi bakalaura programmas reflektantiem (3 komentāri)
Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem, kādi būs jākārto tiem reflektantiem, kuri vēlas uzsākt studijas bakalaura programmā Latvijas Mākslas akadēmijā 2017./2018. studiju gadā.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā visām programmām
LMA Senātā ir apstiprināti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2017./2018. studiju gadam. Uzņemšanas noteikumos atrodama noderīga informācija par priekšnoteikumiem studiju uzsākšanai, iesniedzamajiem dokumentiem, iestājpārbaudījumiem, studiju līguma noslēgšanu, imatrikulāciju u. tml.
Lasīt vairāk ...
IESTĀŠANĀS MAĢISTRANTŪRĀ: Par maģistra darba projektu (1 komentāri)
Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem reflektantu pārbaudījums studijām Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūrā tiek īstenots, izvērtējot maģistra studiju projektu pieteikumos izklāstīto maģistra darba tēmu (LMA Uzņemšanas noteikumu 6.2., 6.3., 6.4. punkti (klikšķināt šeit)). 
Lasīt vairāk ...
Informācija reflektantiem, kas jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem (5 komentāri)
Uzmanību, reflektanti, kas jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem! Atgādinām, ka Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka „tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.”
Lasīt vairāk ...
Lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem sev interesējošās nodaļās, ir iespējams apmeklēt sagatavošanas kursus (klikšķināt šeit). Visos jautājumos, kas saistīti ar sagatavošanas kursiem, esat aicināti sazināties ar kursu vadītāju Dagmāru Villerušu, mob. tel. +371 29205852.

Ja interesējaties par iespējām apmeklēt Latvijas Mākslas akadēmijā pasniegtās lekcijas un nodarbības klausītāja statusā, aicinām iepazīties ar galvenajām vadlīnijām šeit (klikšķināt te)

Ja nevienā no publicētajiem ierakstiem neatrodat atbildes uz saviem jautājumiem par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijā, lūdzam sazināties ar izvēlētajam studiju līmenim atbilstošāko struktūrvienību: Studiju daļu (klikšķināt šeit), Maģistrantūru (klikšķināt šeit) vai Doktorantūru (klikšķināt šeit).