Kreisā mala
Labā mala
FINANŠU UN BUDŽETA DAĻA

Finanšu un budžeta daļa nodarbojas ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar grāmatvedību un finanšu plānošanu, sadali un budžeta realizāciju.

Finanšu un budžeta daļa kārto gan iekšējo, gan ārējo Latvijas Mākslas akadēmijas grāmatvedību, apkalpojot gan personālu un studentus, gan rūpējoties par Latvijas Republikas likumdošanā noteikto atskaišu kārtošanu.
Finanšu daļas vadītāja
Silvija Kalniņa
Tel.: +371 67321240
Mob. tel.: +371 28311140
E-pasts: silvija.kalnina@lma.lv
Galvenā grāmatvede
Inga Kiseļova
E-pasts: inga.kiselova@lma.lv
Tel.: +371 67331417
Mob. tel.: +371 28363975

Galvenās grāmatvedes vietniece
Evita Krūmiņa-Pupele

Vecākā grāmatvede
Aina Puntuze