Kreisā mala
Labā mala

PADOMNIEKU KONVENTS

Latvijas Mākslas akadēmijā ir Padomnieku konvents, kas konsultē Senātu un rektoru Akadēmijas attīstības stratēģijas jautājumos. Konventa mērķis ir veidot Akadēmijas kontaktus ar Latvijas un ārvalstu akadēmiskajām, pētnieciskajām, profesionālajām, sociālajām institūcijām un komerciālajām struktūrām. Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Satversmes sapulcē un Senātā.

Akadēmijas Padomnieku konventu dibina atbilstoši Akadēmijas Senāta iniciatīvai uz termiņu, kas nepārsniedz trīs gadus. Padomniekus (konventa locekļus) ievēl Senāts.

Konventa ierosinājumi ir saistoši Akadēmijas rektoram, ja tie ir apstiprināti ar Senāta lēmumu. Padomniekiem ir tiesības kā padomdēvējiem piedalīties arī Sarversmes sapulces un senāta sēdēs.

Padomnieku konventa nolikums ir apstiprināts Senātā 2002. gadā.

Šobrīd Padomnieku konvetnā darbojas:
1) Māra LĀCE - Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore;
2) Juris EKMANIS - Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents;
3) Jānis ZUZĀNS - SIA „Alfor" valdes priekšsēdētājs, V. Purvīša balvas patrons;
4) Iveta ŠULCA - Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Latvijā (bij. Latvijas vēstniece Čehijā);
5) Jānis Andris OSIS - LMA Padomnieku konventa priekšsēdētājs.