Kreisā mala
Labā mala

SENĀTS

Latvijas Mākslas akadēmijas Senāts ir koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas izstrādā un apstiprina kārtību un noteikumus visām Akadēmijas darbības sfērām:
- mākslinieciskās jaunrades darbam;
- zinātniskās pētniecības darbam;
- saimnieciskajai darbībai u.c.

Senāts arī vada Mākslas akadēmijas studiju procesu, tas darbojas saskaņā ar Satversmes sapulces apstiprinātu nolikumu.

Latvijas Mākslas akadēmijas Senātu veido:
- profesori un asociētie profesori;
- studenti, kurus ievēlējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Studentu pašpārvalde.

Senatori tiek ievēlēti uz trīs gadiem.

Senāts:
- izskata un apstiprina studiju programmas;
- apstiprina visus Latvijas Mākslas akadēmijas nolikumus, dibina, reorganizē un likvidē Akadēmijas struktūrvienības;
- apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas Akadēmijas darbības sfēras utt.

Šobrīd Latvijas Mākslas akadēmijas Senāta priekšsēdētājs ir Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors asoc. prof. Andris Teikmanis, sekretāre - Zilgma Prēdele. Kopumā šobrīd darbojas 32 senatori.

Latvijas Mākslas akadēmijas Senāta sastāvs no 2012. gada 6. novembra:

1. Aleksejs NAUMOVS profesors, rektors
2. Andris TEIKMANIS asoc. prof., prorektors, Satversmes, Senāta priekšsēdētājs
3. Kristaps ZARIŅŠ profesors, prorektors
4. Ita KAMENE dekāne
5. Ivars HEINRIHSONS profesors, Vizuālās mākslas nodaļas vadītājs
6. Aigars BIKŠE profesors, Modes mākslas katedras vadītājs
7. Holgers ELERS profesors, Dizaina nodaļas vadītājs
8. Jānis MUROVSKIS profesors, Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas vadītājs
9. Eduards KĻAVIŅŠ profesors
10. Ojārs SPĀRĪTIS profesors, Doktorantūras vadītājs
11. Andris RUBENIS profesors, Humanitāro zinātņu katedras vadītājs
12. Edvīns KALNENIEKS profesors
13. Guntars SIETIŅŠ profesors, Grafikas katedras vadītājs
14. Bruno STRAUTIŅŠ profesors, Tēlniecības katedras vadītājs
15. Aija BAUMANE profesore
16. Inguna AUDERE profesore
17. Dainis LESIŅŠ profesors, Keramikas katedras vadītājs
18. Jānis Andris OSIS profesors, Vides mākslas katedras vadītājs
19. Juris GAGAINIS profesors
20. Mārtiņš KALSERIS docents, Scenogrāfijas katedras vadītājs
21. Andris ZAČESTS profesors, Restaurācijas katedras vadītājs
22. Osvalds ZVEJSALNIEKS profesors LMA Latgales filiālē
23. Normunds BRASLIŅŠ profesors, Zīmēšanas katedras vadītājs

Studenti                                                        
25. Sanita BALODE (no LMA Doktora programmas 2. kursa)
26. Ieva EKMANE (no Stikla mākslas MA 1. kursa)
27. Karīna SIDOROVA (no Vides mākslas BA 2. kursa)
28. Kalvis KALNIŅŠ (no Grafikas BA 3. kursa)
29. Jānis JAUNZEMS (no Funkcionālā dizaina BA 3. kursa) 
30. Jevgeņija BIKTIMIROVA (no Tekstilmākslas BA 3. kursa)
31. Anna ANDERSONE (no Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas 3. kursa)
32. Anete KRIŠJANOVA (no Modes mākslas 2. kursa)