Kreisā mala
Labā mala
UZMANĪBU LEKCIJU KURSA "KULTŪRAS KRUSTPUNKTI 17. -18.GS." KLAUSĪTĀJIEM (0 komentāri)
Piektdien, 22. aprīlī plkst. 12:10 notiks Dr.philol. Aijas Taimiņas lekcija "Herdera draugs no Vinkelmaņa, Ēzera, Mengsa un Kazanovas loka:
Strazdumuižas Voldemārs Dītrihs fon Budbergs (1740-1784)
Pēc lekcijas, ja kursa apmeklējums atbilst ieskaites iegūšanai, tiks ierakstīts vērtējums. Lūdzu sagatavojiet Studiju grāmatiņas !
Uzmanību! Papildskates anatomijā notiks 18. maijā plkst.11:00 (0 komentāri)
Uzmanību, 1. kursa BAKALAURA PROGRAMMAS studenti, kuriem jākārto darbu skates ANATOMIJĀ!

Papildskates ANATOMIJĀ pie emeritus prof. A.Drīzuļa notiks 18. maijā plkst. 11.00 1. stāva gaitenī.
2015./2016. studiju gada pavasara sesijas plāns (1 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2015./2016. studiju gada pavasara sesijas plānu Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmā studējošajiem. Sesijas plānā iespējami papildinājumi un precizējumi, tādēļ lūdzam sekot līdzi jaunumiem! 
Lasīt vairāk ...
Kursa “KULTŪRAS KRUSTPUNKTI 17.- 18.GS.” klausītājiem (0 komentāri)
2016. gada aprīlī notiks sekojošas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Dr.art., prof. Lolitas Fūrmanes lekcijas:

Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2015./2016. studiju gada 2. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai (0 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2015./2016. studiju gada 2. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Kursa “KULTŪRAS KRUSTPUNKTI 17.-18.GS.” klausītājiem (0 komentāri)
2016. gada 11. martā plkst. 12.10 – 13.45 notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Dr.art., asoc. prof. Zanes Šiliņas lekcija: "Daudzkrāsainais laikmets: Eiropas literatūra 17.gs.-18.gs. sākumā".
Programmas ERASMUS+ studiju stipendiju konkursa rezultāti 2016./2017. studiju gadam (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas programmas "Erasmus+" studiju stipendiju konkursā 2016./2017. studiju gadam tika iesniegti 75 studentu pieteikumi studijām LMA partneraugstskolās, vērtēšanas komisijā tika atbalstīti 46 pieteikumi. 
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2015./2016. studiju gada 2. semestrim (0 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2015./2016. studiju gada 2. semestrim. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas mācībspēku meistardarbnīcas LMA (0 komentāri)
No 2016. gada 29. februāra līdz 4. martam Latvijas Mākslas akadēmijā notiks digitālās aušanas, drukas, krāsošanas darbnīcas, kuras vadīs Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas mācībspēki – Lise Finne (Lise Finne) un Jons Petersens (Jon Pettersen). Darbnīca paredzēta Tekstilmākslas apakšnozares studentiem.
Lasīt vairāk ...
2015./2016. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti MAĢISTRA programmas studentiem (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2015./2016. studiju gada 2. semestra lekciju sarakstus maģistra programmas studentiem. Lūdzam ņemt vērā, ka semestra pirmo divu nedēļu laikā sarakstos iespējami precizējumi un labojumi, tādēļ aicinām sekot līdzi jaunumiem! Precizētā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
2015./2016. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti BAKALAURA programmas studentiem (7 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2015./2016. studiju gada 2. semestra lekciju sarakstus bakalaura programmas studentiem. Lūdzam ņemt vērā, ka semestra pirmo divu nedēļu laikā sarakstos iespējami precizējumi un labojumi, tādēļ aicinām sekot līdzi jaunumiem! Precizētā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
22. martā nenotiks lekcijas pie profesora I.Austera! (0 komentāri)
Trešdien, 22. martā, NENOTIKS prof. I.Austera lekcijas -  Psiholoģija  plkst. 14.40 un Pedagoģiskā psiholoģija plkst. 16.20! (Lekcijas nenotiek pasniedzēja komandējuma dēļ. Lekcijas tiks nolasītas skašu nedēļā.)
Iespēja 24. martā apmeklēt Imanta Lancmaņa lekciju! (0 komentāri)
24. martā plkst. 12.10 10. telpā notiks Rundāles pils direktora Imanta Lancmaņa lekcija „Antiklasiskās idejas Eiropas ornamentikā: manierisms” priekšmeta „Kultūras konteksti” ietvaros. Aicināti visi interesenti! Lūgums iepriekš apstiprināt ierašanos, rakstot uz e-pastu antra.priede@lma.lv.
Sakarā ar ikgadējo Akadēmijas karnevālu būs izmaiņas studiju darbā! (0 komentāri)
CETURTDIEN, 16. februārī lekcijas NOTIEK:
✓ 10., 16., 18., 21. telpā saskaņā ar lekciju sarakstu!
✓ Pārējās lekciju un nodarbību telpās visas lekcijas NOTIEK
saskaņā ar lekciju sarakstu , arī 4. stāvā – zīmēšanas nodarbības.
CETURTDIEN, 16. februārī no plkst. 14.00 lekcijas un nodarbības
TIEK ATCELTAS - NENOTIEK:
✓ 1. stāvā 11., 19. telpā (Tēlniecības un Mākslas zinātnes apakšnozares telpās - tiks iekārtotas garderobes )
✓ 13., 15. telpā (veidošanas darbu noliktava )
✓2. stāvā 25., 29., 31. un 33. telpā (telpas tiks dekorētas)
✓3. stāvā 38. un 44. telpā (telpas tiks dekorētas)
Akadēmijas 2. un 3. stāvā nodarbības NENOTIEK tajās telpās,
kuras ir saskaņotas ar pasākuma organizētājiem un attiecīgajām
katedrām (par konkrētajām telpām karnevāla organizētāji vienosies ar
apakšnozaru vadītājiem; informācija - Rebeka Anna Kalniņa 22010141)
Lasīt vairāk ...
Svarīga informācija! Rīt nenotiks Latvijas mākslas lekcijas pie asoc. prof. K.Ogles (0 komentāri)
9. septembrī nenotiks Latvijas mākslas lekcijas pie asoc. prof. K.Ogles!
Iestājpārbaudījumu grafiks 2015 (2 komentāri)
Saskaņots iestājpārbaudījumu grafiks – IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU DATUMI un LAIKI – reflektantiem, kas plāno studijas uzsākt bakalaura programmā 2015./2016. studiju gadā. 
Lasīt vairāk ...
Svarīga informācija! 20. septembrī NENOTIKS Rietumu mākslas vēstures lekcijas pie prof. Silvijas Grosas.
20. septembrī NENOTIKS
Rietumu mākslas vēstures lekcijas pie prof. Silvijas Grosas.
2015./2016. studiju gada plāns (5 komentāri)
Informācija studējošajiem par 2015./2016. studiju gada plānu.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā (7 komentāri)
LMA Senātā ir apstiprināti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2016./2017. studiju gadam. Uzņemšanas noteikumos atrodama noderīga informācija par priekšnoteikumiem studiju uzsākšanai, iesniedzamajiem dokumentiem, iestājpārbaudījumiem, studiju līguma noslēgšanu, imatrikulāciju u. tml.
Lasīt vairāk ...
Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija (7 komentāri)
Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā (Rīgā un Latgales filiālē), maģistra programmā un doktorantūrā 2016./2017. studiju gadā – par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem.
Lasīt vairāk ...
Informācija reflektantiem par līgumu slēgšanu (3 komentāri)
Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem LMA BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ MĀKSLA, obligāti ir jānoslēdz  STUDIJU LĪGUMSStudiju līgumu slēgšana – 2016. gada 21. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 18.00 un 22. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Gadījumā, ja šajos datumos nav iespējams noslēgt  Studiju līgumu, par to rakstiski ir jāpaziņo 19. jūlijā (pēc konkursa rezultātu paziņošanas) LMA Studiju daļai (9. telpā, aizpildot apliecinājuma veidlapu). 

Ja  STUDIJU LĪGUMS par studijām LMA bakalaura programmā 2016. /2017. studiju gada 1. kursā par valsts budžeta līdzekļiem netiks noslēgts, valsts budžeta studiju vieta tiks piedāvāta nākamajam reflektantam, kurš ir ieguvis augstākos iestājpārbaudījumu rezultātus, bet nav izturējis pirmo konkursu.

Mākslas akadēmijas dienas: studentu darbu izstāde un informatīvas ekskursijas (7 komentāri)
No 2015. gada 14. maija līdz 28. maijam notiks Mākslas akadēmijas dienas. 13. maijā plkst. 18.00 tiks atklāta studentu darbu izstāde, savukārt 14. maijā sāksies informatīvo pasākumu cikls, kas adresēts visiem interesentiem un jo īpaši tiem, kuri plāno studēt Latvijas Mākslas akadēmijā. Laipni aicināti visi interesenti!
Lasīt vairāk ...
Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu reflektantiem (10 komentāri)
Lasot tālāk, atrodama noderīga informācija par iemaksu, kas bakalaura un maģistra programmu reflektantiem jāveic par dokumentu reģistrēšanu. Norādīts iemaksas apmērs, maksājuma rekvizīti u.tml.
Lasīt vairāk ...
Konsultācijas pirms iestājpārbaudījumiem (5 komentāri)
Tradicionāli īsi pirms iestājpārbaudījumiem Latvijas Mākslas akadēmijā notiek konsultācijas par iestāšanos bakalaura programmā. Konsultācijas paredzētas, lai reflektanti varētu klātienē tikties ar Mākslas akadēmijas pedagogiem un katedru pārstāvjiem un rast atbildes uz visiem jautājumiem, kas palikuši neatbildēti. Konsultāciju saraksts tiks papildināts, tādēļ lūdzam sekot līdzi jaunumiem!
Lasīt vairāk ...
Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija (48 komentāri)
Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā (Rīgā un Latgales filiālē), maģistra programmā un doktorantūrā 2015./2016. studiju gadā – par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem.
Lasīt vairāk ...
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām bakalaura programmā (2 komentāri)
Rezultātu paziņošana par uzņemšanu bakalaura programmā gaidāma 2015. gada 21. jūlijā plkst. 14.00. Rezultāti tiks izlikti LMA pie ziņojumu dēļa, kā arī būs publicēti mājas lapā www.lma.lv. Reflektantiem, kas būs izturējuši konkursu, obligāti jānoslēdz studiju līgumi š.g. 23. vai 24. jūlijā.
Lasīt vairāk ...
Iesniegto dokumentu saņemšana (0 komentāri)
Uzmanību, reflektanti, kas NEBŪS izturējuši konkursu studijām Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā! Iesniegtos dokumentus varēs saņemt atpakaļ Akadēmijas aulā:
- 2015. gada 23. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 18.00;
- 2015. gada 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Lasīt vairāk ...
Par iestājpārbaudījumu darbu saņemšanu (0 komentāri)
Dārgie reflektanti! Vēlamies Jūs informēt, ka noteiktos datumos un laikos Latvijas Mākslas akadēmijas aulā Jums būs iespēja saņemt atpakaļ iestājpārbaudījumu darbus:
- 2015. gada 23. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 18.00;
- 2015. gada 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti DOKTORA programmā 2015./2016. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti doktora programmas reflektantiem. Sirsnīgi sveicam un vēlam raitu ceļu virzībā uz promocijas darbu! Esat aicināti noslēgt studiju līgumu 2015. gada 23. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 18.00 vai 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti MAĢISTRA programmā 2015./2016. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti maģistra programmas reflektantiem. Apsveicam ar labajiem rezultātiem! Studiju līgumu slēgšana gaidāma jau drīzumā – 2015. gada 23. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 18.00 un 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00. Tuvojoties jaunajam studiju gadam, mājas lapas sadaļā „Studentiem” pie „Studiju jaunumiem” tiks publicēts lekciju saraksts maģistra programmas studentiem.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti BAKALAURA programmā 2015./2016. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti studiju uzsākšanai BAKALAURA programmā 2015./2016. studiju gadā. Apsveicam konkursu izturējušos reflektantus ar labi padarītu darbu un vēlam aizraujošu studiju laiku Mākslas akadēmijā! Lūdzam ņemt vērā, ka rezultāti sakārtoti, izmantojot reflektantu reģistrācijas numurus (personas dati sarakstos nav redzami). Nākamais solis pēc iestājpārbaudījumu rezultātu saņemšanas – studiju līgumu slēgšana Mākslas akadēmijas Studiju daļā (9. telpā, 1. stāvā) 2015. gada 23. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 15.00 un no plkst. 15.30 līdz 18.00 vai 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 15.00.
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu grafiks 2015 (0 komentāri)
Saskaņots iestājpārbaudījumu grafiks – IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU DATUMI un LAIKI – reflektantiem, kas plāno studijas uzsākt bakalaura programmā 2015./2016. studiju gadā. 
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu uzdevumi (9 komentāri)
Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem, kādi būs jākārto tiem reflektantiem, kuri vēlas uzsākt studijas bakalaura programmā Latvijas Mākslas akadēmijā 2015./2016. studiju gadā.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā (3 komentāri)
LMA Senātā ir izstrādāti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2015./2016. studiju gadam. Uzņemšanas noteikumos atrodama noderīga informācija par priekšnoteikumiem studiju uzsākšanai, iesniedzamajiem dokumentiem, iestājpārbaudījumiem, studiju līguma noslēgšanu, imatrikulāciju u. tml.
Lasīt vairāk ...
IESTĀŠANĀS MAĢISTRANTŪRĀ: Par maģistra darba projektu (7 komentāri)
Lai iestātos maģistrantūrā, studentiem ir jāizstrādā un jāiesniedz t.s. maģistra darba projekts. Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par maģistra darba uzbūves pamatprincipiem. Publicētas arī lejupielādējamas reflektanta iesnieguma formas.
Lasīt vairāk ...
Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu reflektantiem (4 komentāri)
Lasot tālāk, atrodama noderīga informācija par iemaksu, kas bakalaura un maģistra programmu reflektantiem jāveic par dokumentu reģistrēšanu. Norādīts iemaksas apmērs, maksājuma rekvizīti u.tml.
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu uzdevumi 2014 (53 komentāri)
Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem, kādi būs jākārto tiem reflektantiem, kuri vēlas uzsākt studijas bakalaura programmā Latvijas Mākslas akadēmijā 2014./2015. studiju gadā.
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu grafiks 2014 (8 komentāri)
Saskaņots iestājpārbaudījumu grafiks – IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU DATUMI un LAIKI – reflektantiem, kas plāno studijas uzsākt bakalaura programmā 2014./2015. studiju gadā. 
Lasīt vairāk ...
Konsultācijas pirms iestājpārbaudījumiem (8 komentāri)
Tradicionāli īsi pirms iestājpārbaudījumiem Latvijas Mākslas akadēmijā notiek konsultācijas par iestāšanos bakalaura programmā. Konsultācijas paredzētas, lai reflektanti varētu klātienē tikties ar Mākslas akadēmijas pedagogiem un katedru pārstāvjiem un rast atbildes uz visiem jautājumiem, kas palikuši neatbildēti.
Lasīt vairāk ...
Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija (47 komentāri)
Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā (Rīgā un Latgales filiālē), maģistra programmā un doktorantūrā 2014./2015. studiju gadā – par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti MAĢISTRA programmā 2014./2015. studiju gadam (3 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti maģistra programmas reflektantiem. Apsveicam ar labajiem rezultātiem! Studiju līgumu slēgšana gaidāma jau drīzumā – 2014. gada 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 un 25. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.00. Tuvojoties jaunajam studiju gadam, mājas lapas sadaļā „Studentiem” pie „Studiju jaunumiem” tiks publicēts lekciju saraksts maģistra programmas studentiem.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti DOKTORA programmā 2014./2015. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti doktora programmas reflektantiem. Sirsnīgi sveicam un vēlam raitu ceļu virzībā uz promocijas darbu! Esat aicināti noslēgt studiju līgumu 2014. gada 24. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 12.00 vai 25. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 15.00.
Lasīt vairāk ...
Iesniegto dokumentu saņemšana (4 komentāri)
Uzmanību, reflektanti, kas NEBŪS izturējuši konkursu studijām Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā! Iesniegtos dokumentus varēs saņemt atpakaļ Akadēmijas aulā:
- 2014. gada 31. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 17.00;
- 2014. gada 1. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Lasīt vairāk ...
Par iestājpārbaudījumu darbu saņemšanu (1 komentāri)
Dārgie reflektanti! Vēlamies Jūs informēt, ka noteiktos datumos un laikos Latvijas Mākslas akadēmijas aulā Jums būs iespēja saņemt atpakaļ iestājpārbaudījumu darbus:
- 2014. gada 31. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 17.00;
- 2014. gada 1. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultātu paziņošana BAKALAURA programmā un līgumu slēgšana (0 komentāri)
Informējam, ka uzņemšanas rezultātu paziņošana reflektantiem, kas stājas bakalaura programmā, gaidāma 2014. gada 29. jūlijā plkst. 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijā pie ziņojumu dēļa. Rezultāti būs pieejami arī šeit pat – Akadēmijas mājas lapā. Lasiet tālāk, lai uzzinātu ko vairāk par studiju līgumu slēgšanu.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti BAKALAURA programmā 2014./2015. studiju gadam (3 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti studiju uzsākšanai BAKALAURA programmā 2014./2015. studiju gadā. Apsveicam konkursu izturējušos reflektantus ar labi padarītu darbu un vēlam aizraujošu studiju laiku Mākslas akadēmijā! Lūdzam ņemt vērā, ka rezultāti sakārtoti, izmantojot reflektantu reģistrācijas numurus (personas dati sarakstos nav redzami). Nākamais solis pēc iestājpārbaudījumu rezultātu saņemšanas – studiju līgumu slēgšana Mākslas akadēmijas Studiju daļā (9. telpā, 1. stāvā) 2014. gada 31. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 17.00 vai 1. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā (10 komentāri)
LMA Senātā ir izstrādāti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2014./2015. studiju gadam. Uzņemšanas noteikumos atrodama noderīga informācija par priekšnoteikumiem studiju uzsākšanai, iesniedzamajiem dokumentiem, iestājpārbaudījumiem, studiju līguma noslēgšanu, imatrikulāciju u. tml.
Lasīt vairāk ...
Latvijas Mākslas akadēmija aicina uz studentu darbu izstādi "Caurvējš Akadēmijā" un informatīvām ekskursijām visās nodaļās (10 komentāri)
Piesakot šī gada atvērto durvju dienu programmu, Latvijas Mākslas akadēmija maijā aicina uz studentu darbu izstādi „Caurvējš Akadēmijā”, kas durvis vērs 2014. gada 13. maijā plkst. 18.00 un būs aplūkojama no 14. maija līdz 24. maijam. Izstādi tās gaitā papildinās informatīvas ekskursijas uz visām apakšnozarēm, kuru mērķis ir radīt visaptverošu iespaidu par studijām Latvijas Mākslas akadēmijā, padziļināti iepazīstinot ar katru no studiju virzieniem un neskaitāmajām ārpusstudiju iespējām. 
Lasīt vairāk ...
Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija (0 komentāri)
Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā, maģistra programmā un doktorantūrā 2013./2014. studiju gadā - par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem. 
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu uzdevumi (33 komentāri)
Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem, kādi būs jākārto tiem reflektantiem, kuri vēlas uzsākt studijas bakalaura programmā 2013./2014. studiju gadā.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti BAKALAURA programmā 2013./2014. studiju gadam (1 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti studiju uzsākšanai BAKALAURA programmā 2013./2014. studiju gadā. Lūdzam ņemt vērā, ka rezultāti sakārtoti, izmantojot reflektantu reģistrācijas numurus (personas dati sarakstos nav redzami). Apsveicam konkursu izturējušos reflektantus ar labajiem rezultātiem! Pirmais darbs pēc iestājpārbaudījumu rezultātu saņemšanas – studiju līgumu slēgšana š.g. 1. augustā (no 12.00 līdz 17.00) vai 2. augustā (no 10.00 līdz 15.00). 
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti DOKTORA programmā 2013./2014. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti doktora programmas reflektantiem. Apsveicam un vēlam daudz iedvesmas un pacietības, strādājot pie promocijas darba! Esat aicināti noslēgt studiju līgumu š.g. 25. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 13.00 vai 26. jūlijā no plkst. 16.00 līdz 18.00.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti MAĢISTRA programmā 2013./2014. studiju gadam (1 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti maģistra programmas reflektantiem. Apsveicam ar labajiem rezultātiem! Studiju līgumu slēgšana gaidāma jau drīzumā – š.g. 25. un 26. jūlijā no plkst. 13.00 līdz 16.00. Lekciju saraksts maģistra programmas studentiem tiks publicēts sadaļā „Studentiem” augusta otrajā pusē.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā (62 komentāri)
LMA Senātā ir izstrādāti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2013./2014. studiju gadam, ar kuriem lūdzam iepazīties šeit!
Lasīt vairāk ...
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām bakalaura programmā (2 komentāri)
Rezultātu paziņošana par uzņemšanu bakalaura programmā gaidāma 2013. gada 30. jūlijā plkst. 14.00. Rezultāti tiks izlikti LMA pie ziņojumu dēļa, kā arī būs publicēti mājas lapā www.lma.lv. Reflektantiem, kas būs izturējuši konkursu, obligāti jānoslēdz studiju līgumi š.g. 1. vai 2. augustā.
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu darbu saņemšana (0 komentāri)
Aicinām reflektantus, kas pretendējuši uz studijām bakalaura programmā, piefiksēt, ka iestājpārbaudījumu darbus varēs saņemt atpakaļ Mākslas akadēmijas aulā (2. stāvā) 2013. gada 1. augustā no plkst. 12.00 līdz 17.00 vai 2. augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Lasīt vairāk ...
Iesniegto dokumentu saņemšana (0 komentāri)
Aicinām reflektantus, kas nebūs izturējuši konkursu studijām bakalaura programmā, piefiksēt, ka iesniegtos dokumentus varēs saņemt atpakaļ Mākslas akadēmijas aulā* (2. stāvā) 2013. gada 1. augustā no plkst. 12.00 līdz 17.00 vai 2. augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Lasīt vairāk ...
Informācija reflektantiem, kas jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet svarīgu informāciju, kas attiecas tieši uz reflektantiem, kas ir izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijā, bet jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem.
Lasīt vairāk ...
Konsultācijas pirms iestājpārbaudījumiem (7 komentāri)
Tradicionāli īsi pirms iestājpārbaudījumiem Latvijas Mākslas akadēmijā notiek konsultācijas par iestāšanos bakalaura programmā. Konsultācijas paredzētas, lai reflektanti varētu klātienē tikties ar Mākslas akadēmijas pedagogiem un katedru pārstāvjiem un rast atbildes uz visiem jautājumiem, kas palikuši neatbildēti.
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu grafiks (17 komentāri)
Saskaņots iestājpārbaudījumu grafiks – IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU DATUMI un LAIKI – reflektantiem, kas plāno studijas uzsākt Bakalaura programmā 2013./2014. studiju gadā. 
Lasīt vairāk ...
Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu reflektantiem (8 komentāri)
Lasot tālāk, atrodama noderīga informācija par iemaksu, kas bakalaura un maģistra programmu reflektantiem jāveic par dokumentu reģistrēšanu. Norādīts iemaksas apmērs, maksājuma rekvizīti u.tml.
Lasīt vairāk ...
Konsultācijas par iestāšanos Maģistrantūrā Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozarē (1 komentāri)
Otrdien, 18. jūnijā, plkst. 12.00 Mākslas zinātnes katedrā (5. telpā) notiks konsultācijas par iestāšanos Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūrā Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozarē. Konsultēs Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja asoc. prof. Silvija Grosa. Interesentus lūdzam pieteikties, rakstot e-pastu uz adresi silvija.grosa@lma.lv.
Lasīt vairāk ...
Atvērto durvju dienas Latvijas Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
No 2013. gada 8. marta līdz 26. martam Latvijas Mākslas akadēmijas aulā (un no 16. marta – arī 1. stāva zālē) notiks nu jau par tradīciju kļuvusī studentu darbu izstāde „Mākslas akadēmijas dienas”. Izstāde ir daļa no Atvērto durvju dienu programmas, kuru laikā ikviens interesents ir aicināts tuvāk iepazīt Latvijas Mākslas akadēmiju – aplūkot studentu darbus, apmeklēt prezentāciju dienu un doties ekskursijās uz Akadēmijas nodaļām. Prezentāciju diena norisināsies 22. martā un ekskursijas – no 25. marta līdz 28. martam (lai apmeklētu, aicinām aizpildīt un iesūtīt mums pieteikuma anketu). 
Lasīt vairāk ...
Studiju uzsākšana Bakalaura, Maģistra un Doktora studiju programmās 2012./2013. studiju gadā
Informācija par studiju uzsākšanu Mākslas akadēmijas Bakalaura, Maģistra un Doktora studiju programmās 2012./2013. studiju gadā - iestājpārbaudījumu un iesniedzamo dokumentu uzskaitījums, norises laiks un cita noderīga informācija.
Lasīt vairāk ...
Studiju uzsākšana Latvijas Mākslas akadēmijā Bakalaura programmā 2012./2013. studiju gadā
Informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas Bakalaura programmā 2012./2013. studiju gadā – prasības, dokumentu pieņemšana un iestājpārbaudījumu norises laiki, iesniedzamie dokumenti un cita reflektantiem noderīga informācija. 
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti 2012./2013. studiju gadam
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti Bakalaura, Maģistra un Doktora programmu reflektantiem. Aicinām reflektantus paturēt prātā savu reģistrācijas numuru, jo rezultāti publicēti izmantojot tieši šo numuru (personas dati sarakstos nav redzami). Apsveicam topošos studentus ar labajiem rezultātiem iestājpārbaudījumos! Tie, kuri nav tikuši, nebēdājiet - esat guvuši lielu pieredzi iestājpārbaudījumos un pēc gada droši varat mēģināt tikt atkal un šoreiz - ar panākumiem!
Lasīt vairāk ...
Informācija Bakalaura programmas reflektantiem par studiju līgumu slēgšanu (1 komentāri)
Informācija par studiju līgumu slēgšanu reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem 2012./2013. studiju gada 1. kursā.
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu darbu saņemšana (0 komentāri)
Aicinām reflektantus piefiksēt, ka iestājpārbaudījumu darbus varēs saņemt atpakaļ Mākslas akadēmijas aulā š.g. 2. augustā no plkst. 12:00 līdz 17:00 un š.g. 3. augustā no plkst. 11:00 līdz 16:00.
Lasīt vairāk ...
Svarīga informācija reflektantiem, kuri jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet svarīgu informāciju, kas attiecas tieši uz reflektantiem, kuri ir izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijā, bet jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem.
Lasīt vairāk ...
Apelācijas kārtība Latvijas Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
Informācija reflektantiem par Uzņemšanas komisijas lēmumu apstrīdēšanas kārtību.
Lasīt vairāk ...
Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija (0 komentāri)
Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā, maģistra programmā un doktorantūrā 2012./2013. studiju gadā - par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem. 
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu uzdevumi un grafiks
Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem un grafiku, kas attiecas uz studiju uzsākšanu 2012./2013. studiju gadā Bakalaura programmā.
Lasīt vairāk ...
Atvērto durvju dienas Mākslas akadēmijā (3 komentāri)
No 2012. gada 21. aprīļa līdz 26. aprīlim Latvijas Mākslas akadēmijā norisinās Atvērto durvju dienas! Apmeklējot š.g. 21. aprīlī notikušās prezentācijas, visiem interesentam bija iespēja uzzināt ko vairāk par studijām Mākslas akadēmijā, iestājpārbaudījumiem, katras nodaļas un apakšnozares darba specifiku, vakara sagatavošanas kursiem un citām vērtīgām lietām. Savukārt dienās no 23. aprīļa līdz 26. aprīlim tiek rīkotas īpašas ekskursijas, pa vienai uz katru apakšnozari, kuru laikā ir iespējams iepazīt tuvāk konkrētas apakšnozares un apskatīt studentu darbus. Norādītajos laikos Mākslas akadēmijas centrālajā foajē Jūs sagaidīs apakšnozares pārstāvis, kura vadībā varēsiet aplūkot studentu darbus un uzdot jautājumus par visām interesējošajām tēmām.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
LMA Senātā ir izstrādāti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2012./2013. studiju gadam, ar kuriem lūdzam iepazīties šeit!
Lasīt vairāk ...