Kreisā mala
Labā mala
HUMANITĀRO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Seno laiku tērpu vēsture
Vēsturiskie modes stili
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJO MĀKSLAS PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Zīmēšana
Gleznošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA.
Kompozīcija
Datorgrafika
Speciālā skicēšana
Šūšanas tehnoloģija
Darbs materiālā
Tērpu modelēšana
Datorkonstruēšana
Audumu apgleznošana
Audumu mozaīka
Rūpnieciskās kolekcijas plānošana
Frizūru un grima stilistika
Modes socioloģija
Anatomija

VASARAS STUDIJU POSMS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI.
Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Adīšana