Kreisā mala
Labā mala
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otrajai daļai publicējam informāciju par Latvijas Mākslas akadēmijas amatpersonām izmaksāto atalgojumu.

Latvijas Mākslas akadēmijas amatpersonām izmaksātais atalgojums 2010. gada jūnijā:

Nr.p.k.   Vārds, uzvārds   Amatpersonas amats   Amatpersonas izmaksātais atalgojums LVL
1. Aleksejs Naumovs, rektors, 1.680,48
2. Teikmanis Andris, mācību un zinātniskā darba prorektors, 761,96
3. Kristaps Zariņš, administratīvā un radošā darba prorektors, 794,72
4. Silvija Kalniņa, finanšu direktore, 661,62